Bústia Covid-19

dijous, 21 de gener de 2016

Convocat el concurs de trasllats autonòmic d'inspectorsEl BOIB d'avui publica la Resolució de la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10437/575159/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce