Bústia Covid-19

Loteria 2020

Loteria 2020

dimarts, 26 de gener de 2016

Proves lliures de l'Escola Oficial d'Idiomes


El BOIB d'avui publica la convocatòria de les proves lliures de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2016 per obtenir els certificats bàsic, intermedi, avançat i nivells C1 i C2 del Consell d’Europa d’aquests ensenyaments.

Inscripció
La inscripció a les proves s’ha de tramitar telemàticament des de les 08:00 hores del dia 9 de febrer a les 22:00 hores del dia 19 de febrer.
La persona interessada s’ha d’inscriure per fer la prova al centre que li correspon segons el municipi on viu, treballa o estudia. Si al centre que li correspon segons el municipi balear on viu, treballa o estudia no convoquen proves de l’idioma o del nivell del qual es vol examinar, es pot inscriure a una altra escola oficial d’idiomes.

Proves orals
Les proves orals de la convocatòria ordinària es realitzaran entre el 17 de maig i el 27 de juny de 2016 de les 9.00 a les 21.00 hores, en funció de la disponibilitat de professorat i d’aules de cada escola. Les dates de les proves orals es faran públiques no més tard del 3 de maig de 2016.

Tota la informació al BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10439/575311/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord