Bústia Covid-19

dimarts, 19 de gener de 2016

Publicades les plantilles orgàniques i relació de llocs de feina vacantsEl BOIB d'avui publica les plantilles i vacants de Primària i Secundària:

  • Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 12 de gener de 2016 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10436/575071/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

  • Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 12 de gener de 2016 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i de professors d’escoles oficials d’idiomes.
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10436/575070/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Comprovau el vostre centre!