Bústia Covid-19

dijous, 25 de febrer de 2016

Cursos i proves lliures de capacitació de català

 

S'ha publicat la convocatòria dels cursos i les proves lliures per obtenir els certificats de les assignatures i els seminaris inclosos en el Pla de Formació Lingüística i Cultural de 2016.
  • Termini d'inscripció: del 2 al 15 de març de 2016.
  • Començament dels cursos: setmana de l’11 d’abril de 2016.
  • Presentació de treballs i proves orals: del 16 al 20 de maig de 2016.
  • Proves lliures: del 2 al 6 de maig de 2016.
Tota la informació al BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10454/576830/resolucio-de-la-directora-general-de-politica-ling