Bústia Covid-19

dilluns, 22 de febrer de 2016

La Conselleria no aplica aquest curs el Decret “Estarellas”


La Conselleria afirma en una nota de premsa que "no té en compte el Decret “Estarellas” que fixava aquestes ràtios en paràmetres superiors, sinó que aplica des de l’inici de curs les ràtios que marca la Llei Estatal (LOMCE) que estableix per a Educació Infantil i Primària, 25 alumnes (+10% per necessitats immediates d’escolarització), per a ESO 30 (+10%), per a Batxillerat 35 (+10%)."

Del que no ens n'escapam, com es pot veure, és del 10% addicional imposat per la LOMCE. Si voleu comprovar que aquest compromís es compleix al vostre centre podeu consultar les xifres a la circular que publicàrem el 16 de febrer.

La Conselleria també afirma que "des de Planificació i Centres s’ha explicat que en aquests moments totes les ràtios mitjanes d’alumnes/grup als distints nivells estan per davall dels mínims legals."


Nota de premsa de la Conselleria (19.2.16):
"Educació convocarà comissions tècniques per estudiar les ràtios a Menorca i Pitiüses"
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2561827&coduo=7&lang=ca