Bústia Covid-19

dilluns, 15 de febrer de 2016

Plantilla orgànica i vacants d'Inspectors


Amb data de 8 de febrer s'han publicat les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació. De les 29 places de plantilla, actualment n'hi ha 10 d'ocupades amb la següent distribució per illes:

Seu territorial Inspecció Mallorca:
  • Plantilla: 24
  • Ocupades: 8
D.T. d'Educació a Eivissa-Formentera:
  • Plantilla: 3
  • Ocupades: 2
D.T. d'Educació a Menorca:
  • Plantilla: 2
  • Ocupades: 0