Bústia Covid-19

dijous, 4 de febrer de 2016

Presses a la Conselleria per aprovar el decret de llengües estrangeres

Circular 25/2016

Ahir dimecres va tenir lloc la Mesa Sectorial on es va presentar l'esborrany de “Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres”. Segons se'ns va informar, ara mateix el document és en mans de la UIB, el Consell Escolar i altres entitats i avui horabaixa hi ha prevista una reunió amb representants del comitè de vaga de l'Assemblea de Docents.
Els representants d'UOB expressàrem el nostre desacord amb la forma com es va presentar l'esborrany per part de la presidenta Armengol, que el va anunciar com un document fruit del consens quan a la seva redacció només hi ha intervingut personal de l'Administració, i vam advertir que l'Assemblea de Docents ha rebut fa poc el document i no hi ha hagut temps de recollir aportacions dels centres. Mentrestant, la permanent del Consell Escolar tenia previst tancar demà mateix el període d'al·legacions, que avui han allargat a dia 12. Ahir es va arribar a l'acord d'obrir una negociació que anirà en paral·lel dins el Consell Escolar i en Mesa Sectorial, i avui se'ns ha comunicat que dijous 11 hi ha una Mesa Sectorial per ratificar l'esborrany i que els sindicats tenen fins dilluns per fer aportacions. Moltes presses per aconseguir el consens que no hi ha hagut de bon principi.
Tornant a la Mesa d'ahir, després de manifestar que no ens oposam a la impartició de matèries en llengües estrangeres per afavorir el seu aprenentatge, sempre que es faci des de la voluntarietat, amb els recursos necessaris i respectant el Decret de mínims, vam fer constar el nostre desacord amb la presentació d'un projecte per regular aquest ensenyament quan al mateix temps, tal com venim denunciant, la Conselleria incompleix la normativa vigent de l'ensenyament en llengua catalana. Vam recordar que si el setembre de 2013 van sortir cent mil persones al carrer, que van tenir molt a veure amb el tomb polític que s'ha produït al Govern, va ser precisament en defensa de l'escola en català, i que és inadmissible que a hores d'ara no s'hagi recuperat del tot la situació anterior al TIL.
Vam esmentar que la normativa no es respecta com a mínim en aquests punts:
  • Inspecció, tal com hem denunciat públicament, no compleix amb el deure de verificar el compliment del Decret de mínims ni tenim notícies seves que indiquin un canvi de rumb.
  • L'esborrany crea la figura del coordinador de llengües estrangeres quan enguany la Coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística no ha aparegut a les instruccions principi de curs.
  • La Conselleria crea un Servei de Projectes Lingüístics que només s'ocupa de les llengües estrangeres i manté l'eliminació del Servei d'Ensenyament del Català.
De la mateixa manera exposàrem un seguit de greuges comparatius, entre els quals:
  • Els criteris per consolidar places de plantilla computen 2 hores de desdoblament per a Anglès, d'acord amb la LOMCE, i cap per a Català.
  • Els currículums LOMCE, en el seu redactat actual, mantenen la reducció d'hores de català a primer i segon d'ESO i Batxillerat, desestimant les al·legacions presentades.
  • Els currículums tampoc no garanteixen la continuïtat del model vigent de PALIC.
També vam apuntar que el Decret de mínims de Secundària estableix que les Ciències Naturals, Ciències Socials i Geografia i Història s'han de fer en català, i que les excepcions que concedeix la Conselleria no es poden convertir en norma. Demanarem un estudi estadístic dels permisos que s'han donat fins ara i dels que es donin quan el Decret entri en vigor.
A continuació vam presentat una bateria de preguntes sobre l'esborrany del Decret, que podreu trobar al nostre blog amb una informació més completa de la Mesa. La directora general de Formació del Professorat i FP, Maria Francisca Alorda, i la resta de representants de l'Administració no les van contestar totes, argumentant que la concreció d'un Decret no arriba a la del desplegament posterior a les instruccions. Queden a l'aire qüestions bàsiques com la dotació econòmica, l'estabilitat de plantilles, el suport i incentivació als centres amb més necessitats, la manca d'auxiliars de conversa, la formació dels docents, etc.
Se'ns va assegurar que es recuperarà el Servei d'Ensenyament del Català, que Inspecció farà el seguiment i avaluació dels PLC i que les instruccions del proper curs recuperaran les CNL. Haurem d'estar vigilants.
Palma, a 4 de febrer de 2016