Bústia Covid-19

dijous, 4 de febrer de 2016

Reconeixement de competències professionals per experiència laboral i formació no formal


L'Institut de Qualificacions Professionals, dependent de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, ens ha remès informació relativa al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i formació no formal.

Aquí trobareu informació sobre la nova convocatòria del procediment d'acreditació de l’experiència laboral i vies no formals de formació.
https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIbkZOdjdhdWFRUlk/view?usp=sharing

Termini d'inscripció del 4 al 22 d’abril de 2016, ambdós inclosos.
Més informació sobre requisits, centres seu, fulls d'inscripció, documentació necessària, etc.: http://experienciaprofessional-ib.caib.es/

En aquest segon document trobareu un calendari de reunions informatives, a les quals cal inscriure's per poder-hi assistir.
https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIWEJ1djBuRnB1dEk/view?usp=sharing