Bústia Covid-19

dimarts, 15 de març de 2016

Adjudicacions del Fons Social del mes de març


Ahir dilluns es va reunir la Comissió d'acció social d'Educació, on es va informar de les sol·licituds concedides el mes de març. En total s'han concedit 399 ajudes, de les quals 328 són per a estudis, 69 per a fills menors de 18 anys i 2 per a l'atenció a la discapacitat. Se n'han denegades 40 per motius diversos.

Es va acordar sol·licitar en una propera Mesa sectorial l'actualització del Decret 128/2002 pel que fa a l'Ajuda d'estudis, que es limita per a l'adquisició de llibres de text sense tenir en compte altres tipus de material (informàtic, belles arts, etc.). Així mateix es va plantejar l'equiparació a l'alça amb les ajudes que reben els sectors sanitari i de serveis generals.

Recordam que els pressuposts de 2016 prorroguen la suspensió dels ajuts retallats des de 2012:
  • Per viduïtat per als cònjuges del personal de l'administració autonòmica
  • Per orfandat
  • Bestretes ordinàries i extraordinàries
Continua obert el termini mensual per sol·licitar ajudes, mitjançant els formularis que trobareu a la pàgina web de la Conselleria:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M10100513285123935078