Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 11 de març de 2016

La Conselleria anuncia un pla de mesures urgents d'ensenyament del català

Les directores generals de Política Lingüística i Formació del Professorat
Ahir va tenir lloc a la Conselleria la "Mesa tècnica per al tractament del model lingüístic escolar de les Illes Balears", amb la presència de Maria Francisca Alorda, directora general de Formació del Professorat i FP, Marta Fuxà, directora general de Política Lingüística, Mercedes Isern, cap de Servei de projectes lingüístics, Joana Lladó, del departament d'Inspecció, Antònia Serra, cap de Servei de Planificació Educativa, Apol·lònia Bonet, de Personal Docent, i Isabel Simon i Tomàs Oliver, assessors tècnics docents de Projectes Lingüístics.

La directora general anuncià el projecte d'elaboració d'un model lingüístic escolar a partir del Decret de mínims i amb la participació de la UIB, per assegurar el coneixement del català i del castellà al final de l'etapa educativa. Aquest model hauria de quedar enllestit a mitjà termini de la legislatura i hi col·laboraria una comissió d'experts. Al mateix temps va anunciar un pla de mesures urgents que s'acordarà dins la Mesa tècnica amb representants de l'Administració i dels sindicats.

Explicà que ja s'està fent feina per impulsar una revisió dels projectes lingüístics de centre i que es publicarà una guia per orientar els equips directius i les comissions de normalització lingüística, que també comptaran amb l'assessorament i seguiment d'Inspecció.

Informà també d'una Acadèmia oberta d'ensenyants, fruit de la coordinació amb la Direcció General de Política Lingüística i l'Institut d'Estudis Catalans, per facilitar l'actualització de la normativa lingüística del català dins la tasca docent.

Els representants d'UOB vam demanar un diagnòstic real de la situació de partida del català a les aules, i destacàrem el fet que d'ençà de la publicació del Decret de mínims de 1997 no s'ha fet mai un estudi ni un seguiment seriosos per verificar el seu compliment. Aquesta negligència ha comportat que el Decret s'hagi pogut ignorat sense cap conseqüència, amb casos extrems com els de l'illa d'Eivissa, per exemple, on és sabut que més de la meitat dels centres no el respecten. També demanàrem un suport efectiu de la Conselleria a les comissions de normalització lingüística dels centres, que fins ara han hagut de fer la seva tasca des del voluntarisme i amb mitjans molt limitats.

Insistírem també en la necessitat de recuperar el Servei d'Ensenyament del Català i denunciàrem les reduccions horàries de Llengua Catalana i la inseguretat del model de PALIC en els currículums LOMCE.

Pel que fa al diagnòstic de la situació actual, la cap de Servei de Planificació Educativa anuncià que els equips directius hauran d'informar del còmput horari de matèries en català de cada centre via GESTIB. Des d'UOB vam advertir del perill d'un possible maquillatge dels resultats i vam demanar que siguin verificats posteriorment pel servei d'Inspecció.

Proposàrem també que dins el grup d'experts que seran consultats per al model lingüístic es tingui en compte els coordinadors de les CNL, com a principals coneixedors de la seva aplicació als centres. En aquest sentit la Directora general de Formació del Professorat anuncià una reunió de coordinadors per al primer trimestre del proper curs.

Finalment demanàrem que l'actualització de la normativa lingüística de la Llengua Catalana formi part de l'oferta de la Formació Permanent, i sol·licitàrem que la Mesa tècnica recuperi el nom amb que es va anunciar en nota de premsa el 22 de febrer: "Mesa tècnica per a la dinamització i la normalització de la llengua catalana als centres públics."


S'acordà que la propera reunió tindrà lloc d'aquí a un mes. Vos tindrem informats.