Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 14 de març de 2016

Mesa sectorial sobre bases generals de selecció d'interins


El proppassat divendres 11/3/16 tingué lloc la darrera mesa sobre les bases generals de selecció d'interins. Recordam que el document de les bases generals es publica al BOIB en forma de Resolució i estableix certs criteris generals que han de guiar la redacció de la convocatòria per formar part de les borses, per una banda i de la convocatòria d'adjudicacions, per l'altra.

Just començada la Mesa, l'Administració facilità als sindicats còpia d'un tercer esborrany amb el que seria la redacció definitiva de les bases. A continuació us explicam els aspectes més importants.

BORSES PER COSSOS VS BORSA O LLISTA ÚNICA

Respecte al segon esborrany, no hi ha canvis en l'organització de les borses, que es continuaran organitzant pels següents cossos:
 • Cos de mestres
 • Cos de professors d'ensenyament secundari
 • Cos de professors tècnics de formació professional
 • Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes
 • Cos de professors de música i arts escèniques
 • Cos de professors d'arts plàstiques i disseny
 • Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
És a dir, la Conselleria no acceptà la proposta presentada per UOB de crear una borsa única tal i com s'havia acordat a l'assemblea d'interins del dijous 10/3/16, si bé no ho descarta per al proper curs, per la qual cosa els representants d'UOB ens abstinguérem d'aprovar el document.

RESPECTAR L'ORDRE DE PREFERÈNCIA EN QUÈ L'INTERÍ SELECCIONA LES PLACES

Tot i que aquest punt s'ha de negociar a les futures meses sobre la convocatòria d'adjudicacions, des d'UOB demanàrem si, a pesar de mantenir les borses organitzades per cossos, seria possible que, a l'hora de realitzar les adjudicacions de destinacions provisionals de l'estiu, es respectàs l'ordre de preferència en què l'interí ordena les places a què pot accedir.

La resposta de la Conselleria fou que no es tenen els recursos informàtics per adjudicar d'aquesta manera per la qual cosa demanàrem si, quan comencin les meses sobre adjudicacions, els informàtics de l'administració ens podran explicar en què consisteixen aquestes dificultats que farien inviable respectar l'ordre de preferència.

EXCLOSOS PER CATALÀ

A diferència del segon esborrany, en què els exclosos per català eren considerats disponibles en darrera posició, segons el tercer esborrany, aquests exclosos quedaran en situació de no disponibles però se'ls podrà continuar requerint telefònicament en les adjudicacions extraordinàries de substitucions quan hi hagi manca d'aspirants que posseeixin tots els requisits.

DECAIGUTS

Els decaiguts durant aquest curs 2015-16, sempre i quan no hagin decaigut a causa de falta greu o molt greu, podran apuntar-se a les borses per al curs 2016-17.

RESERVA DE PLAÇA

A aquells que exerceixin el dret a reserva de plaça quan renunciïn a una plaça de manera justificada al·legant maternitat, se'ls reservarà la plaça fins que acabi la situació que justifica la renúncia.

A la resta que sol·liciti la reserva de plaça, aquesta se'ls reservarà com a molt fins al final del segon trimestre.

DISPONIBLE / NO DISPONIBLES

Recordem que, per contrarestar l'augment dels supòsits d'exclusió i l'eliminació del decaïment, la Conselleria introdueix la figura del no disponible per voluntat pròpia.

Així, els aspirants disponibles podran situar-se com a no disponibles, sense necessitat d'al·legar cap causa justificada, sempre que no se'ls hagi adjudicat cap plaça, no hagin participat de l'adjudicació setmanal de substitucions i no se li acabi d'oferir una substitució per la via extraordinària (telefònicament). Ara bé, en cap cas es podrà estar disponible en unes borses i no disponible en unes altres.

La manera en què els aspirants exerceixin aquesta possibilitat es determinarà en el document de convocatòria de borses.

Quan l'interí accedeixi al tràmit telemàtic d'adjudicacions de substitucions, podrà trobar en pantalla tres supòsits de situació:
 • figurarà com a disponible.
 • figurarà com a no-disponible, ja sia per estar treballant, per exclusió o per no haver participat de les adjudicacions de l'estiu.
 • figurarà com a disponible pendent si ha demanat voluntàriament la no disponibilitat i està pendent de tornar a situació de disponible al següent trimestre per així haver-ho sol·licitat.
Els aspirants que es trobin en situació de no disponibles per no haver participat de les adjudicacions de destinacions provisionals passaran com a disponibles, si així ho sol·liciten, i podran participar de les adjudicacions de substitucions de la primera adjudicació que es faci en el mes de gener.

TUTORITZACIÓ

Pel que fa a la tutorització, actualment aquesta es dóna per superada després d'haver acumulat 30 dies de feina. Al primer esborrany de les bases, la Conselleria proposà passar de trenta a seixanta dies i que aquests fossin treballats durant el mateix any i en un mateix centre.

Al segon i al darrer esborrany, els dies treballats no s'augmenten i es deixen en trenta, però sí es manté el requisit que s'hagin treballat en el mateix curs i en el mateix centre, a més de no haver estat objecte d'un informe desfavorable del director del centre; informe que ha d'obtenir el vist-i-plau d'Inspecció Educativa, cosa que ja es contemplava als anteriors esborranys.

PROCEDIMENT CONTRADICTORI

El polèmic Procediment que la Conselleria introduí al primer esborrany per determinar si un interí mostra manca d'idoneïtat o de competència per a la tasca docent, ha estat del tot eliminat del segon i del tercer esborrany i, segons la Directora General de Personal Docent, aquesta Direcció General no traurà cap Procediment contradictori i dóna el tema per tancat.

BAREM DE MÈRITS

Recordem que el barem de mèrits no forma part del document de bases generals (encara que hi puguin aparèixer algunes referències) sinó del document de convocatòria de borses i que, per tant, es debatrà en futures meses.

De moment, les indicacions de la Conselleria són que:
 • estan oberts a aplicar els possibles canvis de manera progressiva.
 • respectaran que l'experiència tengui més pes que la formació.
 • no tenen mitjans suficients per baremar la totalitat del col·lectiu d'interins.
La Conselleria preveu publicar les bases generals abans de Pasqua i convocar la primera mesa sobre la convocatòria de borses (on s'inclouen les baremacions i les titulacions, entre altres) el dimarts 22/3/16. Us continuarem informant i, de seguida que les borses es publiquin, us en farem un resum més exhaustiu.

Recordau que si ens voleu fer arribar les vostres aportacions sobre el tema, podeu fer-ho mitjançant el nostre correu uob.ensenyament@gmail.com