Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 7 d’abril de 2016

Antonio Morante talla el bacallà en el nomenament de directors


Segons la resolució del concurs de mèrits per seleccionar directors, la comissió avaluadora encarregada de puntuar els projectes de direcció ha d'estar formada per cinc membres, dels quals tres els nomena el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante:
  • un inspector d’educació a proposta del Cap del Departament d’Inspecció Educativa, que actuarà com a president.
  • un director del mateix tipus de centre docent per al qual es fa el procés de selecció.
  • un membre de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, que actuarà com a secretari.
Els altres dos membres són:
  • un representant elegit pel claustre.
  • un representant del consell escolar que no ho pot ser dels docents.
Els components de la comissió puntuen els projectes de direcció d'1 a 10 i es fa la mitjana descartant les puntuacions que es desviïn més de tres punts. S'ha de treure un 5 com a mínim per ser nomenat.

Com es pot veure hem passat de sotmetre els projectes i la tasca dels directors a la voluntat sobirana i democràtica del claustre i del consell escolar, tal com es va fer fins a la LOCE de José María Aznar (2002), a una participació dels docents testimonial i per salvar les aparences en una comissió en mans de la Direcció General de Planificació i Centres, a la vegada àmpliament dominada pels dirigents de les associacions de directors ADESMA i ADIPMA.

Tot plegat ens carrega de raons per continuar reivindicant que els directors de centre tornin a ser elegits democràticament pels claustres i els consells escolars.

AQUÍ podeu veure els membres de les comissions designats pel director de Planificació i centres,  Antonio Morante el passat 4 d'abril.

AQUÍ trobareu tota la informació sobre el procés de selecció de directors de 2016.