Bústia Covid-19

divendres, 1 d’abril de 2016

Aprovat el Pla quadriennal de formació permanent 2016-2020


Ahir es publicà al BOIB l'aprovació del Pla quadriennal de formació permanent 2016-2020. S'haurà de veure si l'oferta real serà suficient per a les necessitats de formació dels docents, més tenint en compte l'augment del pes d'aquest apartat a la baremació dels interins.

Pel que fa a les peticions que formulàrem des d'UOB, no s'ha incorporat un quart àmbit de formació referent a l'aplicació pràctica i seguiment dels projectes lingüístics de centre a la formació dels equips directius, si bé hi ha diverses mesures referents als projectes lingüístics i la llengua catalana:

A l'apartat 4. DIAGNÒSTIC DE LES NECESSITATS FORMATIVES, s'hi esmenta que "És necessari millorar la competència lingüística de l’alumnat en les diferents llengües del centre i generar projectes lingüístics adaptats a la realitat sociolingüística que s’hi troba."

A l'apartat 5. NOUS REPTES FORMATIUS PER A L’EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI, hi consta "Contribuir, en el procés d’autonomia dels centres, al desenvolupament dels projectes de millora i dels projectes lingüístics que dissenyin."

A l'apartat 6. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE FORMACIÓ 2016-2020, el cinquè punt diu:

5. La formació per a la millora dels processos d’aprenentatge de llengües, des de l’actualització pedagògica i didàctica, en metodologies que vinculin l’aprenentatge amb les situacions de la vida quotidiana, a partir dels projectes lingüístics de cada centre.

Els àmbits i els continguts de la formació d’aquesta línia s’han de materialitzar en:

  • Formació en metodologies d’aprenentatge de llengües.
  • Formació en l’elaboració i la implementació de projectes lingüístics de centre.
  • Formació en l’elaboració de recursos i en la pràctica metodològica per incidir en la normalització lingüística i cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en l’àmbit escolar.
  • Formació en l’impuls de la dimensió europea de l’educació i per participar en programes europeus.

I a l'apartat 11. MESURES PER AL DESPLEGAMENT DEL PLA, es preveu "Fomentar l’elaboració de recursos i la pràctica metodològica per incidir en la normalització lingüística i cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en l’àmbit escolar."

Caldrà comprovar si aquesta declaració d'intencions es tradueix en actuacions reals.

Un cop publicades l'Ordre que regula els Centres de Professors i aquesta resolució de Pla quadriennal, queda pendent la publicació del Decret de formació permanent, respecte al qual recordam que també vam proposar modificacions, entre les quals la supressió de les organitzacions sindicals com a entitats col·laboradores dins l'oferta de cursos homologats.