Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 11 d’abril de 2016

La Conselleria anuncia 80 milions d'euros per a FP en el període 2014-2020


Nota de premsa de la Conselleria:

Més del 50% dels Fons Socials Europeus que arriben a Balears es destinen a finançar accions de Formació Professional


Darrera actualització: 08/04/2016
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March ha presidit avui a la jornada informativa  sobre la gestió de la justificació econòmica per al cofinançament europeu dels cicles formatius de grau mitjà i FP bàsica que han de realitzar els centres educatius que imparteixen aquest cicles a les Illes Balears.

Una reunió en la que el director general de Fons Social Europeu, Félix Pablo, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda i tècnics de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres han explicat la importància de les ajudes que està previst que arribin a les Illes en el període 2014-20. Són més de 40 millions d’euros als que s’afegeixen 40 milions més d’aportació del Govern Balear al tractar-se de projectes cofinançats.

Amb la presència de més d’un centenar de directors de centres educatius de Mallorca i on també han pogut participar via videoconferència, els equips directius de Menorca i Eivissa s’han explicat en què consisteixen aquestes ajudes, a qui van dirigides i com s’han de justificar econòmicament.

El Fons Social Europeu incideix en la necessitat de potenciar el foment de la formació, l’educació i la millora dels nivells de qualificació. Per això destina més del 50% a finançar accions de Formació Professional de Grau Mitjà i a la dotació de capital humà mitjançant beques a joves investigadors.

Per la seva part la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda ha recordat la importància de justificar adequadament aquestes ajudes i sobretot de la necessitat de complir els objectius que marca Europa a l’hora de concedir-les. La directora general ha destacat també que aquest projecte coincideix amb els grans reptes de la Conselleria en matèria de Formació Professional en aquesta legislatura com són l’increment d’alumnes que cursin cicles formatius, la promoció de la Formació Professional com una alternativa real amb sortida laboral i la necessitat de conscienciar als alumnes de que la formació ha d’estar lligada a una titulació tècnica mitja o superior, per tal d’aconseguir baixar les taxes d’abandonament i a la vegada garantir la seva inserció sociolaboral.

A l’actualitat 45 dels 47 centres de les Illes Balears que imparteixen cicles formatius de Grau Mitjà tenen cicles cofinançats amb la Unió Europea i en aquest curs 2015-16 estan matriculats 4.047 alumnes.

L’objectiu d’aquest programa europeu amb vigència de 2014 al 2020 i ampliable fins el 2023, és el d’incrementar el número d’alumnes als més de 20.200 pel 2020 i als més de 28.300 al 2023.