Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 29 d’abril de 2016

La conselleria anuncia accions de normalització lingüística

Aquest dijous 28/4/16 es reuní en primera sessió de treball la nova Mesa Tècnica per a la normalització lingüística en els centres educatius, amb representació de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent, la Direcció General de Política lingüística, la Direcció General de Personal Docent i dels sindicats educatius.
La impressió general amb què en sortírem és que l'Administració vol començar a fer algunes passes però trobàrem a faltar concreció de temporització i de recursos.

A la MSE del 10/4/16, la Conselleria ja destacà tres vies d'actuació:
- La creació d'una Comissió d'experts amb la finalitat que proposin un possible model lingüístic escolar per a les Illes Balears, a partir de la situació actual i que serveixi de guia per a la posterior negociació d'aquest model en MSE
- Un projecte de col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)
- La creació d'una Mesa Tècnica per tal de fer un seguiment de les accions normalitzadores que ha de dur a terme l'Administració, de presentar noves propostes per part dels sindicats i, posteriorment, consensuar el model lingüístic escolar.

A l'ordre del dia de la MTE d'ahir s'anunciaven els següents punts:
1- Composició de la Comissió d'experts
2- Primeres accions de la Conselleria
3- Calendari

MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR
La Conselleria presentà els noms del experts que han de formar la Comissió d'Experts per a l'elaboració del model lingüístic, que han estat seleccionats a partir de les propostes de diferents sindicats i de l'Administració mateixa; així, la Comissió queda integrada per: Antoni quintana, Bàrbara Sastre, Bartomeu Canyelles, Bartomeu Quetglas, Bernat Sureda, Joan Melià, Margalida Coll, Maria Juan, Miquel Sbert i Nicolau Dols (aquest darrer proposat per UOB Ensenyament)
Segons la directora general de Formació Professional i Formació Permanent, Maria F. Alorda, s'ha indicat als membres de la Comissió que la seva tasca serà assessorar l'Administració i la Mesa Tècnica sobre la situació lingüística actual de l'ensenyament a les Illes i recomanar un model cap a on encaminar-se. Segons la Conselleria, el model lingüístic escolar hauria de quedar establert com a molt a mitjan legislatura.
En aquest punt, UOB tornà a demanar que s'ajorni la publicació del Decret de Llengües Estrangeres (DLE) fins que no quedi definit el model lingüístic i que, a més, s'elabori i es publiqui un nou decret que superi el Decret de Mínims i estableixi l'ensenyament 100% en català (manco en les matèries d'altres llengües o en les no lingüístiques impartides en llengua estrangera).

LÍNIES DE TREBALL DE LA CONSELLERIA
La Conselleria aportà també un document que enumera les línies d'acció en què ha començat a treballar i les que no s'iniciaran fins al curs que ve o més endavant, llistat que queda obert a les propostes que l'Administració pugui rebre tant de la Comissió d'experts com de la MTE però tot en conjunt, una vegada més, condicionat per la disponibilitat pressupostària.
Aquestes línies de treball, que podeu consultar més àmpliament aquí , són:
 1. Guia d'elaboració de Projectes Lingüístics de Centre (PLC)
 2. Línia de formació del professorat als centres
 3. Recuperació de les Comissions de Normalització Lingüística (CNL)
 4. Creació de la Mesa Tècnica (MTE)
 5. Col·laboració amb l'IEC
 6. Commemoració Any Ramon Llull
 7. Recuperació de material didàctic
 8. Recuperació de competències en funcions lingüístiques pròpies de la Conselleria d'Educació
 9. Jornades per a coordinadors de CNL
 10. Aconseguir un Servei de Normalització Lingüística
 11. Revisió del Pla d'Acollida Lingüística i Cultural (PALIC)
 12. Previsió d'elaboració d'un pla pilot de becaris dinamitzadors lingüístics als centres
 13. Recuperar els enllaços amb els serveis de català del Principat i el País Valencià.
Sobre aquests punts, UOB demanà, entre altres aspectes:
- que els criteris de plantilla i quota prevegin desdoblaments de català a tots els nivells d'ESO, fet que venim reivindicant durant tot el curs i que també presentàrem com a al·legació als currículums Lomce
-  que els CEPs ofereixin formació permanent sobre normativa linguística del català, sobre metodologies d'ensenyament del català com a llengua materna i com a llengua estrangera (de cara als nouvinguts) i que la formació per a coordinadors de CNL sigui oberta a tot el professorat.
- que les instruccions de principi de curs 2016-17 recullin les indicacions necessàries per a la recuperació de les CNL i per al retorn a les tres hores de reducció per al coordinador de CNL. Sobre aquest darrer aspecte, la Conselleria digué que no és la seva idea cedir aquestes tres hores sinó que la Direcció General de Planificació preveu donar una quota d'hores al centre perquè aquest les distribueixi segons les seves prioritats internes.
-que Inspecció Educativa (IE) vetlli especialment pel compliment del PLC i de la programació de la CNL, a més de realitzar reunions periòdiques de seguiment i avaluació amb la CNL
-que el PALIC es reactivi ja en el curs 2016-17 com a línia prioritària d'actuació, tal com ja demanàrem també en les al·legacions als currículums Lomce. Segons l'Administració, la revisió del PALIC és un dels punts que queden sense temporització.

Pel que fa a la col·laboració amb l'IEC, de moment es limitaria a presentar la nova Acadèmia Oberta de l'IEC, portal web que permetrà al professorat de primària i secundària resoldre dubtes lingüístics.
UOB demanà que aquesta col·laboració vagi més enllà d'una presentació i permeti organitzar activitats de formació permanent al llarg de tot el curs.

La presentació de l'Acadèmia Oberta de l'IEC tancarà les jornades que ha de convocar la Conselleria a Mallorca (30/5/16), Eivissa (31/5/16) i Menorca (7/6/16) per presentar la guia d'elaboració de PLC i la catalogació del material didàctic.

Us mantindrem informats.

Si us interessa, també podeu veure la nota de premsa de la Conselleria sobre la MTE d'ahir i la presentació dels noms dels experts que han de formar la Comissió.