Bústia Covid-19

dimarts, 19 d’abril de 2016

La Conselleria vol contractar 50 mestres per corregir proves LOMCE mostrals


Antonio Morante, Martí March i el director del IAQSE, Pere Moyà Niell

La Conselleria no només no atura les proves LOMCE, sinó que hi afegeix mitjans i doblers.

El director general d'Ordenació, Planificació i Centres, Antonio Morante Milla, ha publicat una convocatòria per seleccionar 50 mestres correctors de proves LOMCE mostrals, que es realitzaran  "a 75 grups d’alumnes de sisè corresponents a 50 centres que constituiran la mostra, seleccionats aleatòriament entre centres públics, centres concertats i centres privats, distribuïts territorialment de la manera següent: 8 centres a Eivissa, 1 centre a Formentera, 35 centres a Mallorca i 6 centres a Menorca." La Conselleria pagarà 1,5 euros per prova corregida.

Des d'UOB feim una crida a no col·laborar amb cap aspecte de les proves LOMCE, però per si a qualcú li passa pel cap apuntar-s'hi, convé que llegeixi detingudament la resolució perquè les condicions que s'imposen als correctors (apartat 5, "Compromisos adquirits pels mestres seleccionats"), són entre d'altres:
  • Aplicar i corregir les proves i introduir les respostes i puntuacions de les proves fora de l'horari laboral  ("Hauran d’efectuar l’aplicació de les proves de competència en llengua anglesa, llengua castellana, llengua catalana, de la competència matemàtica i de la de ciència i tecnologia al centre educatiu assignat per l’IAQSE.")
  • Desplaçar-se pels seus mitjans al centre assignat pel IAQSE els dies de les proves.
  • Prohibició de renunciar-hi un cop començat el procés d’avaluació. La resolució no indica quin tipus de procés o sanció comportaria la renúncia.
  • Assistir a reunions preparatòries.
  • Realitzar les tasques que li digui el IAQSE.
  • Etc.
Per altra banda, és escandalós l'apartat 7, "Manca de sol·licituds", que atorga al IAQSE la potestat de "designar a funcionaris docents" per fer aquesta avaluació mostral en el supòsit que el nombre de sol·licituds sigui inferior al nombre d’aplicadors – correctors necessaris.

Motius de sobra, per tant, per dir un cop més: NO A LA LOMCE!

Resolució BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10476/578658/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord