Bústia Covid-19

divendres, 8 d’abril de 2016

Informe: Pla integral de millora de centres


Avui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial extraordinària per tractar l'esborrany de convocatòria de selecció de centres per a un pla de millora i el de programes de formació vinculats al pla. Més avall podeu veure el comunicat de premsa que hem fet al respecte, on entre altres coses reclamam que el pla no sigui selectiu.

En relació als documents originals, i per tant no definitius, que podreu trobar al final d'aquest text, s'han fet els següents aclariments:

 • Els perfils que apareixeran a l'oferta de places d'interins dels centres seleccionats, i que estiguin relacionats amb el pla de millora, seran només informatius. És a dir que l'acceptació de la plaça implicarà el compromís de participar en el pla, que a la vegada comporta la formació en el centre. Aquesta mesura pretén evitar les sospites de perfils dissenyats a mida.
 • Els sindicats podran participar com a observadors a la comissió de selecció.
 • Es revisarà el criteri de desempat a l'hora d'ordenar les sol·licituds, que en el text original depenia de l'ordre d'entrada al registre. Des d'UOB havíem advertit que no es pot premiar qui faci més via, més quan la proposta de la convocatòria fa temps que circula de forma oficiosa.
 • El pla de millora té la condició de pla pilot.
 • L'assessorament i suport als centres anirà a càrrec del departament d'Inspecció.
 • Encara no s'han decidit els indicadors que avaluaran l'efectivitat dels plans. Es publicaran en un document posterior a la resolució.
 • Les places dels plans de millora oferides a interins podran formar part, o no, del pacte d'estabilitat (tant els plans de millora com el pacte d'estabilitat són per als propers dos anys). 
 • Es donaran al voltant de 10 hores mensuals als centres per a la coordinació del pla, encara no se sap si lectives o complementàries.
 • S'estudiarà la possibilitat d'introduir el grau de fracàs escolar del centre com a variable del barem.
 • La formació de les famílies s'organitzarà des de les direccions generals d'Innovació i Formació del Professorat.
 • No es defineix si la formació al centre ha de ser en horari de permanència o horari laboral.
 • Opinen que 30 dies hàbils després de la publicació al BOIB són suficients perquè els centres redactin els plans. La publicació al BOIB serà el més aviat possible.
 • S'està elaborant un pla general contra el fracàs escolar, dins el qual quedaria emmarcat el pla de millora.
 • Es farà un estudi dels projectes d'innovació que ja es duen a terme al centre.
 • La Conselleria té intenció de modificar el reglament orgànic de centres, tal com s'anuncia a l'esborrany, durant la present legislatura. S'està pendent del futur de la LOMCE perquè el seu contingut en dependrà molt.
 • S'estan estudiant quines seran les places d'interins que s'adjudicaran dins el pacte d'estabilitat a fi de minimitzar desplaçaments posteriors.
També s'introduiran al text esmenes i modificacions de caràcter tècnic decidides durant la mesa.


DOCUMENTS:


COMUNICAT DE PREMSA

UOB reclama que el Pla de millora d'Educació no sigui selectiu

UOB Ensenyament reclama que el projecte de Pla integral de millora, que avui la Conselleria d'Educació ha presentat en Mesa Sectorial, no es limiti a 30 centres seleccionats per una comissió de funcionaris designats pels directors generals, sinó que el seu abast sigui general.

Tampoc no ens sembla de rebut que dels 32 punts que pot atorgar l'esmentada comissió, 20 ho siguin amb caràcter subjectiu (avaluació del document del pla presentat pels centres). Consideram que la presència dels sindicats a la comissió com a observadors, acceptada avui per l'Administració, només soluciona parcialment el problema.


Consideram que el dret a la millora educativa i la lluita contra el fracàs escolar han de ser universals, que tots els centres han de poder dur endavant projectes educatius innovadors degudament justificats, i que els recursos que ha d'aportar la Conselleria no es poden limitar a una xifra determinada de sol·licituds amb l'etern argument de la manca de pressupost.

Si volem un pla de millora real, i no un simple acte de propaganda, tampoc podem acceptar que les ajudes que es destinaran als centres seleccionats depenguin també de les disponibilitats pressupostàries. No ens convenç la resposta de "no hi ha doblers" i que al mateix temps el Govern no es planti amb mesures efectives contra l'espoli fiscal, l'impagament d'inversions estatutàries, i ara les ordres del ministre Montoro de reduir despesa pública autonòmica, reblant el clau d'unes mesures d'austeritat draconianes que fa temps que soscaven la qualitat del sistema educatiu.

Palma, a 8 d'abril de 2016