Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 6 d’abril de 2016

UOB reclama l'ajornament del decret de llengües


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Conselleria d'Educació que ajorni l'aprovació del Decret de llengües estrangeres fins que es disposi del model lingüístic, que ha d'elaborar el grup d'experts de la Universitat de les Illes Balears i la mesa tècnica.

Des d'UOB consideram que la implantació d'un Decret que regularà la llengua amb que s'impartiran determinades matèries, sense haver aclarit abans quin és el model lingüístic necessari per garantir el coneixement de la llengua pròpia de les Balears, és passar l'arada davant el bou. Demanam, per tant, que s'esperi el dictamen de la comissió d'experts, anunciada per la directora general de Formació del Professorat, Maria Francisca Alorda, durant la mesa tècnica per al tractament del model lingüístic escolar de les Illes Balears del passat 10 de març.

Informam també al respecte que UOB ha proposat el professor de la UIB Nicolau Dols per formar part de la comissió d'experts.

Mentre s'elabora el model lingüístic, instam que s'agilitzi el diagnòstic de la situació real del català a les aules, i que es posi en marxa el més aviat possible el pla de mesures urgents que s'ha d'acordar dins la mesa tècnica.

Així mateix, hem demanat a l'Administració un estudi estadístic dels permisos concedits als centres que han demanat, per al curs 15-16, la impartició en llengua estrangera de matèries que, segons el Decret de mínims, s'han de fer en català: Coneixement del medi natural, social i cultural a l'educació primària, i Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa a l'educació secundària, per tal de verificar que l'excepció no s'ha convertit en norma.

Finalment manifestam la nostra preocupació per la intenció del departament d'Inspecció de contribuir per igual a potenciar l’ús i del català i el castellà, expressada a la directriu cinquena del Pla quadriennal 2015-2019, quan és evident que és la llengua pròpia de les Balears la que necessita ser potenciada per assolir un ús i coneixement equiparables als del castellà.

Palma, a 6 d'abril de 2016


Notícies relacionades:
Última Hora 7.4.2016