Bústia Covid-19

dijous, 7 d’abril de 2016

Valors ètics, un bunyol de la LOMCE que provoca sobrecàrrega d'alumnes


Circular 29/2016

Valors ètics, un bunyol de la LOMCE que provoca sobrecàrrega d'alumnes

La imposició de la religió per la LOMCE com a avaluable a ESO i Batxillerat ha arribat acompanyada d'una opció alternativa per fer empassar la glopada: Valors ètics. Una matèria que s'imparteix a tots els nivells de l'ESO amb una hora setmanal i que ha originat situacions insostenibles:
  • El professor s'ha de fer càrrec d'un nombre de grups i alumnes excessiu que només veu un cop per setmana.
  • Difícilment els pot arribar a conèixer a fons o fer amb ells una feina amb una mínima continuïtat.
  • Basta que el grup deixi d'assistir a classe un parell de vegades per activitats extraescolars o altres motius perquè el seguiment del currículum quedi seriosament afectat.
  • És impossible assistir a totes les sessions d'avaluació per solapament d'hores.
  • Es crea també un greuge comparatiu a l'hora de contestar informes tutorials, participar a sessions d'avaluació, etc., que es multipliquen en comparació amb la resta de companys.
És per aquest motiu que des d'UOB hem emprès dues actuacions:
  • Hem sol·licitat a la Conselleria un estudi de la mitjana d'alumnes totals per professor, sumant els de tots els grups que li corresponen, i de grups per professor, a la matèria de Valors ètics el curs 2015-2016 (1).
  • A les properes meses sectorials sobre quotes de centre proposarem mesures per compensar amb reduccions horàries a partir d'una determinada quantitat d'alumnes i grups assignats a un mateix docent.
Dit això, consideram evident que la solució real a aquest i altres desgavells provocats per la LOMCE és la seva immediata derogació.

Continuarem informant.

(1) També hem sol·licitat la mateixa informació pel que fa a Educació Física, una altra matèria que també pateix un excés de grups i alumnes per professor.

Palma, a 7 d'abril de 2016