Bústia Covid-19

dilluns, 16 de maig de 2016

Atenció a les ràtios il·legals!


Circular 35/2016

Ens arriben notícies de centres de Primària i Secundària als quals la Conselleria pretendria aplicar-hi ràtios superiors als màxims durant el procés ordinari de matriculació. Recordam que segons l'ordre d'adscripció, admissió i matriculació només es pot augmentar fins a un 10% la ràtio màxima «en acabar el període de sol·licitud d’admissió o de matrícula, per atendre necessitats extraordinàries d’escolarització i per garantir una escolarització equilibrada» (Article 2.7). És a dir que durant el procés ordinari de matrícula les ràtios màximes són les establertes en mesa tècnica (clicau per ampliar):


 


No dubteu a informar-nos si al vostre centre es dóna alguna irregularitat (garantim màxima confidencialitat). Demà dimarts, nova mesa tècnica per establir els criteris de ràtios a FP, CEPA i Règim especial.

Palma, a 16 de maig de 2016