Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 13 de maig de 2016

Batxillerat nocturn: ara de les retallades en diuen "optimitzar recursos"


La Conselleria d’Educació i Universitat ha decidit fulminar el Batxillerat nocturn de l’IES Ramon Llull de cara al proper curs acadèmic, com ja ha fet a Manacor. Es tracta d’una important retallada encoberta de places docents i entre els alumnes que es veuran afectats hi ha esportistes, treballadors o persones amb problemes de salut.

La intenció final de la Conselleria és carregar-se del tot el Batxillerat nocturn transformant-lo en semi presencial/online, la qual cosa és desconèixer el perfil dels alumnes que s'hi matriculen, els quals necessiten un suport i una atenció molt especial. El perfil d'alumne d'aquest Batxillerat sovint no té la formació prèvia necessària per afrontar amb èxit un Batxillerat a distància o semi-presencial (que, per cert, ja s'ofereix a l'IES Antoni Maura). El Batxillerat nocturn no és simplement un canvi d'horari. Són tres cursos, no tenen límit de convocatòries, l'atenció és pràcticament individualitzada...

No compartim de cap manera, per tant, les paraules del director general de Planificació, Antonio Morante, que ahir declarava al diari "Última Hora": «La gente espera más flexibilidad. El nocturno es en realidad un cambio de horario y nos tenemos que plantear si cubre las necesidades de la gente que no puede asistir a un Bachillerato diurno».