Bústia Covid-19

dimecres, 25 de maig de 2016

Reclamam que es compleixin les ràtios de FP


COMUNICAT DE PREMSA

UOB DEMANA QUE ES COMPLEIXIN LES RÀTIOS DE FP

El sindicat Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, ha sol·licitat a la Conselleria que es comprometi a fixar unes ràtios màximes de Formació Professional ajustades a normativa.

El document de criteris de ràtios per al curs 16-17, lliurat als sindicats, indica que per als graus Mitjà i Superior de FP el nombre màxim d'alumnes per unitat serà de 32 i es desdoblarà el grup a partir de 36 alumnes.

L'Ordre de la Conselleria que regula els cicles de FP, emperò, estableix que el nombre màxim és de 30 i de 25 en els de tipus industrial. També indica que “amb caràcter general” els nombres han de ser de 25 i 20 respectivament, xifres a les quals haurien d'apuntar les previsions de la pròpia Conselleria.

Pel que fa al desdoblament, s'hauria de fer a partir de 34 i 28 alumnes i no de 36, en funció del 10% extra per necessitats d'escolarització aplicable per la LOMCE.

En el cas de la FP a distància la Conselleria proposa un màxim de 60 alumnes per unitat, sense tenir en compte que hi ha mòduls que requereixen la realització d’activitats presencials obligatòries. Per a aquest cas reclamam que el màxim sigui també de 30, a fi d'evitar que els centres es vegin desbordats a l'hora de realitzar aquestes pràctiques.

Palma, a 24 de maig de 2016

Antònia Font Tous i Joana Maria Romaguera Vallejo, portaveus d'UOB Ensenyament