Bústia Covid-19

dimecres, 4 de maig de 2016

Demanam reducció horària per als docents sobrecarregats


Circular 31/2016

Arran de la recollida de dades de diferents centres pel que fa al nombre d'alumnes i grups assignats a un mateix docent, problema que es dóna com a conseqüència de la implantació de la matèria de Valors ètics però que també és freqüent a altres assignatures com Educació Física, hem pogut confirmar que es donen casos, per exemple, de 13 grups i més de 300 alumnes.

Davant aquesta situació aberrant i insostenible hem sol·licitat a la Conselleria d'Educació que, a l'hora de fixar les quotes dels centres de secundària, es redueixi una hora lectiva i una hora complementària al docent que tingui assignats més de 180 alumnes o més de sis grups, i així ho defensarem quan es convoqui la mesa sectorial corresponent.

Horari del local

Ens complau informar-vos que des del passat 22 d'abril, revetlla de Sant Jordi, disposam del local que l'Administració ens havia de cedir, en compliment de la Llei de Llibertat sindical, d'ençà de la petició que vam fer el gener de 2015. L'horari d'apertura és el següent:
  • Dilluns a divendres de 8 a 14 h.
  • Dimecres horabaixa de 16,00 a 20 h.
Pregam concerteu cita per mail o telèfon, consultau-nos per a cites fora d'horari.

Palma, a 3 de maig de 2016