Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 20 de maig de 2016

El president d'Adesma no recorda que els claustres votaven els directors


A les declaracions a Ona Mediterrània, el president d'ADESMA, Llorenç Llop, diu (minut 20) que "el claustre mai ha decidit a mà alçada que jo recordi", quan se li ha demanat per la pèrdua de drets democràtics que ha suposat el nomenament dels directors a través d'una comissió avaluadora.

Doncs bé, recordarem que d'ençà de 1985 amb la LODE  (article 37), passant per la LOPEG de 1995 (article 17) i fins el 2002, quan la LOCE d'Aznar imposà les comissions avaluadores, els directors eren elegits pel consell escolar. No hi havia obligació de fer la votació al claustre, però durant aquells 17 anys era impensable que un director no consultàs els docents abans de dur la votació al consell escolar. No cal dir que la consulta del claustre es feia per vot secret i no "a mà alçada". 

És a dir que amb la LOCE d'Aznar de 2002 (ratificada en aquest aspecte per la LOE de Zapatero i la LOMCE de Rajoy) hem reculat als preceptes de la "Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares" (LOECE), de 1980!, que deia a l'article 25: "Reglamentariamente, se determinará el procedimiento por el que la Administración seleccionará y nombrará al director, de acuerdo en todo caso con los principios de mérito, capacidad y publicidad.".