Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 23 de maig de 2016

Iniciat el procés de renovació del CEIB amb un any i mig de retard


Després de les eleccions sindicals d'ensenyament del 4/12/14, moment en què entràrem en escena dos nous sindicats, el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) ha estat funcionant d'esquena als resultats democràtics que situaren aquests nous sindicats com a segona i tercera força representativa dels docents de les Illes. Exactament el mateix passa amb el Consell Escolar de Mallorca, el Consell Escolar de Menorca i el Consell Escolar d'Eivissa; no amb el Consell Escolar de Formentera ja que aquest ni tan sols existeix.

Ara, aquesta situació de discriminació vergonyosa toca quedar solucionada abans del 20 de juny, data en què farà un mes que s'haurà publicat al Boib la llei que ha de permetre la renovació de la composició del CEIB i la nostra entrada com a membres de ple dret amb veu i vot.
Recordem que mentre no formam part del CEIB, no podem presentar-hi esmenes sobre cap dels documents a discutir, fet que no ens ha permès defensar-hi les nostres posicions en aspectes tan importants com els currículums Lomce, el Decret de Llengües estrangeres; el Decret, l'Ordre i el Pla de Formació Permanent del Professorat; la Resolució que regula l'escolarització...


Facem una mica de cronologia del recorregut d'aquesta discriminació:
 • el 30/7/12, després que el Decret Llei 5/2012 (conegut com el Decret de les Retallades) redueixi el nombre de persones que integren el CEIB, aquest es veu obligat a constituir-se de nou. Segons el Reglament, tot i que el nomenament dels consellers té una vigència de quatre anys, cada dos anys s'ha de renovar la meitat de cada un dels grups que conformen el CEIB; així, la propera renovació seria a punt d'arribar, tocaria dur-se a terme el proper 30/7/16 com a  molt tard.
 • el 4/12/14 es realitzen les eleccions sindicals amb els resultats que ja coneixem.
 • al llarg del 2015 intentam que se'ns reconegui el dret a formar part del CEIB sense haver d'esperar al juliol de 2016 però els nostres esforços no aconsegueixen resultats. 
 • el 13/3/15 rebem la comunicació que ens sol·licita que designem representants per al Consell Escolar de Mallorca. Els designam i, incomprensiblement, no tornam a tenir-ne notícies.
 • el 7/10/15 sol·licitam formalment la nostra entrada al Consell Escolar de Mallorca i al consell Escolar de les Illes Balears amb escrits dirigits als presidents de cada entitat i al Conseller d'Educació. De les sol·licituds dirigides al Conseller Martí March, encara no en tenim resposta escrita a dia d'avui.
 • el 20/10/15 rebem resposta del president del CEIB, Pere Carrió: la nostra incorporació al CEIB passa per dues vies, o bé esperam a la renovació bianual o bé la Conselleria es decideix a deixar sense efecte la retallada del 2012 i aprova la modificació de la llei; mentre tant, se'ns ofereix la possibilitat d'assistir als plenaris com a convidats, és a dir, sense veu ni vot. D'assistir a les comissions de treball específiques, ni en parlem, no hi tenim accés.
 • el 15/01/16 rebem la comunicació que ens sol·licita que designem representants per al Consell Escolar d'Eivissa. Del CEIB i el Consell Escolar de Menorca, encara no hi ha notícies
 • el 9/3/16 el plenari del CEIB aprova l'informe favorable a la modificació de la composició anterior. A la fi una primera passa! Si no fan via, ja no haurà servit per res perquè tanmateix el juliol del 2016 ja hi haurà la renovació bianual.
 • l'1/4/16, ja ha passat un altre mes, el Consell de govern aprova el projecte de llei per a modificar la composició del CEIB.
 • el 3/5/16, un altre mes més, el Parlament aprova la Llei 7/2016 que permetrà la nova composició del CEIB.
 • el 19/5/16 es publica la Llei 7/2016 al Boib.
 • el 20/5/16 ens arriba la comunicació, signada pel president del CEIB, sol·licitant que nomenem els nostres representants.
 • abans del 20/6/16, el nou CEIB ha d'estar constituït per llei. Suposam que no esperaran mamballetes pel fet d'arribar a la nova composició un mes abans de la renovació bianual.

Podeu ampliar informació als següents enllaços:
-Decret legislatiu 112/2001 de 7 de setembre pel qual s'aprova la llei de consells escolars de les Illes Balears.
-Decret llei 5/2012 d'1 de juny de retallades
-Llei 7/2016 de 17 de maig que modifica la composició del CEIB i ha de permetre-hi la nostra entrada.
-Nota de premsa de la Conselleria de l'1/4/16
-Nota de premsa del Parlament del 3/5/16
-Nota de premsa de la Conselleria del 4/5/16
-Web del CEIB
-Blog del CEIB