Bústia Covid-19

dilluns, 16 de maig de 2016

La Conselleria publica el model d'informe final de Primària

El cap d'Inspecció, Antonio Arbós, a la dreta de la imatge. Foto: CAIB

La Conselleria d'Educació ha publicat el model d’informe final d’educació primària que els centres hauran de fer per als alumnes de sisè. La resolució també crea la Comissió Externa de Valoració d’aquest informe d’avaluació, que presidirà el cap del Departament d'Inspecció, Antonio Arbós, i estarà integrada per representants d'Inspecció i el IAQSE.

Resolució BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10489/580167/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d