Bústia Covid-19

dimecres, 18 de maig de 2016

Liciten les obres de retirada d’amiant del CEPA Llevant de Manacor


L'expedient es tramitarà per la via d'urgència i el pressupost total és de 213.530,15€. Les empreses tenen 13 dies a partir d'ahir. per presentar ofertes. Les obres s'hauran d'executar en de 4 mesos.

BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10490/580206/anunci-de-licitacio-del-contracte-per-a-les-d-obre

Nota de premsa:

La Conselleria d'Educació i Universitat treu a licitació obres a dos centres de les Illes Balears

Darrera actualització: 17/05/2016 La Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant l’IBISEC publica avui al BOIB la licitació per via d’urgència de dues obres a centres educatius de les Illes Balears. Per una banda reformarà part de la coberta, amb retirada d’elements de fibrociment amb amiant del Centre Educatiu de Persones Adultes (CEPA) Llevant de Manacor i per l’altra realitzarà les obres d’implantació del CFGB de cuina i restauració a l’IES Marc Ferrer de Formentera. Els dos projectes sumen més de  325.800 euros.

Retirada d’amiant al CEPA Llevant
L'obra prevista al CEPA Llevant de Manacor és una de les actuacions de retirada de cobertes  i porxades de fibrociment amb amiant als centres educatius de les Illes Balears que està previst fer al llarg de l'estiu de 2016. El projecte que surt a licitació avui és per a la reforma de la coberta inclinada de l'edifici principal – que data de l’any 1965- i de l'ampliació de l'any 1976 situada a la façana nord de l'edifici principal.
Les obres consisteixen en la impermeabilització de la coberta. El pressupost és de 213.530 euros, el termini d'execució de les obres és de 4 mesos i es farà durant l'estiu per les característiques de l'actuació.
Recordam que el compromís adoptat per la Conselleria a l’inici d’aquesta legislatura contempla la retirada de tots els elements de construcció que continguin aquest material dels centres de totes les illes abans de que acabi la legislatura.  El pressupost per dur a terme aquestes obres és de més d’1,2 milions d’euros.

Projecte a l’IES Marc Ferrer
L'objecte de l'actuació a l’IES Marc Ferrer de Formentera són les obres d’implantació d’un segon grau de FP bàsica de cuina i restauració. Les obres comprenen aixecar uns envans simples, treballs de revestiment i pintura dels paraments existents, així com la dotació de fontaneria, sanejament, electricitat, gas i aportació i extracció d'aire necessaris per l'equipament de cuina que s'ha d'instal·lar al local. 
Aquesta obra surt a licitació amb un pressupost de 112.343 euros i el termini d’execució és de 8 setmanes.
Una vegada publicat al BOIB totes les empreses interessades poden presentar-se al procés de licitació.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2615689&coduo=7&lang=ca