Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 15 de juny de 2016

Adjudicació de mitges jornades «a dit»Circular 39/2016 (2a part)

De cara al proper curs 2016-17 la Conselleria donarà llibertat als directors per convertir places adjudicades de mitja jornada en completes i botar-se l’ordre de les llistes d’interins, una mesura que pot trencar la igualtat d'oportunitats. Com ho farà? A través del punt 7 de l’Annex 2 del nou esborrany de la convocatòria d’adjudicacions d’interins.

Si bé és cert que en alguns casos podria ser justificat, com “en el cas que un funcionari s’incorpori en règim de reducció de mitja jornada a la plaça que ocupava provisionalment o de la qual és el titular, el funcionari interí que el substituïa podrà optar per mantenir-se en la mateixa plaça a mitja jornada sempre que aquest hagi seleccionat l’opció de mitges jornades en la sol·licitud de participació de la convocatòria”, en altres es cometrà un greuge comparatiu, com “en el cas que un funcionari s’aculli a una reducció de mitja jornada, l’altra mitja jornada s’oferirà al funcionari interí que ocupi una vacant de mitja jornada de la mateixa especialitat o funció del centre”, o “en el cas que un funcionari interí ocupi una vacant de mitja jornada a un centre i sorgeixi al centre en la mateixa especialitat o funció una vacant sobrevinguda a mitja jornada, se li oferirà ocupar-la”.

Aquesta mesura impedeix repartir la feina entre un major nombre d’interins i no respecta l’ordre de puntuació a les llistes, a la vegada que incita a males pràctiques com la reserva de places injustificades.