Bústia Covid-19

dimecres, 8 de juny de 2016

Escabetxina entre LOMCE i retallades

Antonio Morante i Martí March amb el ministre Méndez i Teresa Palmer (PP)

Circular 38/2016

La implantació de la LOMCE pura i dura i la manca de pressupost d'Educació (encara estam esperant que es negociï amb els docents el 30% de l'increment del dèficit) van causant estralls un darrere l'altre:

1) Enguany no es preveu ofertar les 36 mitges jornades de Plàstica i Música a secundària, que la Conselleria es va treure de la màniga l'agost passat per compensar una mica l'escabetxina dels horaris LOMCE, cosa que agreuja la precarietat de les places d'aquestes matèries.

2) Les dues hores de lliure disposició a ESO, imposades des de la Conselleria dominada pel «sector Adesma», tampoc no garanteixen la continuïtat de les places d'artístiques i no fan més que crear disputes internes entre departaments didàctics, docents i equips directius, etc.

3) Hi ha instituts on es lleven jornades completes de Filosofia.

4) Hi ha centres d'educació d'adults on la reducció de 20 a 19 hores lectives no es compensa amb nou professorat sinó que els obliga a reduir l'oferta educativa.

5) Es retallen places d'atenció a la diversitat (AD, PT i AL) i no es doten amb quota docents per a PALIC.

6) La manca d'aules impossibilita la reducció de ràtios promesa a l'Acord Marc, es practica el secretisme amb el futur mapa escolar, etc.

Bé es pot dir que l'única mesura amb cara i ulls de la Conselleria contra la LOMCE ha estat la suspensió temporal de les proves de Primària, a contracor i després de les protestes de docents i pares. Martí March ha tingut l'oportunitat de plantar cara amb un decret llei, o de minimitzar els efectes cap a les matèries més perjudicades, però no ha fet ni una cosa ni l'altra i l'únic que n'ha tret és el descontent de la comunitat educativa i una estirada d'orelles de Madrid. Ja diuen que qui vol estar bé amb tothom no està bé amb ningú!

Palma, 8 de juny de 2016