Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 3 de juny de 2016

Canvis a les titulacions d’interins de Mestres de taller del curs 16-17


L’annex 4 de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents ha sofert canvis respecte al curs passat pel que fa a les titulacions que capaciten per accedir a cada especialitat o funció.

Al cos de Mestres de taller hi ha novetats en les titulacions que permeten impartir les següents matèries: Restauració, Disseny gràfic assistit per ordinador, Ebenisteria artística i Fotografia i processos de reproducció.

Titulacions afegides enguany:
  • Restauració: Llicenciat en belles arts (restauració)
  • Disseny gràfic assistit per ordinador: Llicenciat en belles arts (disseny)
  • Ebenisteria artístic: Llicenciat en belles arts (escultura)
  • Fotografia i processos de reproducció: Llicenciat en belles arts (imatge)
Com podeu veure, de cara al proper curs s’ha afegit la llicenciatura en belles arts per poder impartir certes funcions en règim d’interinitat del cos de Mestres de taller. Enguany no s’han afegit nous requisits ni s’han eliminat titulacions respecte l’annex 4 de la penúltima convocatòria d’interins. Així i tot, sorgeixen contradiccions.

Encara hi ha interrogants sobre els següents casos:

  • Accés a algunes especialitats del cos de Mestres de taller mitjançant la llicenciatura en Belles Arts. No queda clar quin criteri segueix l’Administració quan accepta aquesta titulació en algunes especialitats com, per exemple, Ebenisteria artística, però no l’accepta en altres com Tècniques del metall, etc.
  • Amb el cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de modelisme i matriceria ceràmica es pot impartir la matèria Tècniques ceràmiques i, en canvi, no poden els tècnics superiors d’arts plàstiques i disseny en modelisme i matriceria ceràmica.
  • Els graduats en arts aplicades de l’especialitat de gravat i tècniques d’estampació poden impartir la matèria Tècniques de gravat i estampació i, en canvi, no poden els tècnics superior d’arts plàstiques i disseny en gravat i tècniques d’estampació.
  • El grau en disseny de moda no apareix dins el llistat de titulacions acceptades per impartir la matèria Tècniques de patronatge i confecció.
  • Per acabar, no queda gens clar quin criteri segueix la Conselleria per determinar que certes titulacions hagin de demostrar experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família professional corresponent i, en canvi, altres titulacions no tenguin aquest requisit afegit. Els restauradors, titulats en disseny, enginyers tècnics tèxtils, llicenciats en belles arts i llicenciats en comunicació audiovisual no han d’acreditar experiència alguna mentre que tots els graduats en arts i oficis estan obligats a complir el requisit d’experiència professional en el camp.
Per tot això i moltes altres contradiccions, continuam insistint a la Conselleria d’Educació i Universitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l’annex 4.

Agrairíem contacteu amb nosaltres per a totes aquelles contradiccions que hàgiu localitzat en l’annex 4 de la convocatòria d’interins.

Enllaç convocatòria d’interins curs 2016-2017:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10474/578513/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce