Bústia Covid-19

divendres, 3 de juny de 2016

Cobrament de l'estiu per part dels interins

El tema del pagament de l'estiu als interins continua exactament igual que des del curs 2012-13, arran de les retallades: els interins que cobren l'estiu són una minoria.
Es cobraran els mesos de juliol i agost complets (se cessarà a 31 d'agost) en els següents casos:
-si se'ns ha adjudicat una vacant a les adjudicacions de l'estiu
-si se'ns ha adjudicat a l'estiu una substitució de durada prevista de tot el curs, sempre i quan no es reincorpori el titular (encara que ho faci el darrer dia de classe)
-si abans del 12 de gener se'ns ha adjudicat una vacant sobrevinguda (la plaça que queda buida per jubilació, defunció... és a dir, que perd el titular)
La resta d'interins cessaran o bé en reincorporar-se el titular de la plaça o bé a 30 de juny
Després de les sentències favorables dictades que permetrien que a altres comunitats hi hagués més casos en què es pogués cobrar l'estiu, demanàrem que a la nostra comunitat aquest pagament es faci efectiu en el curs 2016-17 sense esperar a l'estiu de 2018 com diu l'Acord Marc.

Per altra part, a l'assemblea general de docents realitzada aquest dijous 2/6/16, s'acordà per unanimitat que  l'Assemblea de Docents presentarà un contenciós administratiu contra la conselleria d'Educació per tal de recuperar aquest dret retallat al més aviat possible.

Consultau més informació a:
-Esborrany de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2016-17
- Novetats a l'esborrany d'adjudicacions
- Quins són els criteris per perfilar places
-Calendari previst d'adjudicacions i instruccions per a la realització del tràmit