Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 6 de juny de 2016

El PALIC, com amb el PP


Pel que fa al PALIC, els criteris de grups i quotes de la Conselleria hi estableixen "1 període lectiu per a cada 4 alumnes d'incorporació tardana o fracció". La cobertura de l'horari de PALIC, que ha de tenir entre 6 i 16 hores (Ordre de 2002), es deixa en funció dels mitjans del centre, com a l'anterior legislatura. Per augmentar la quota amb una plaça de mitja jornada, segons aquest criteri, farien falta al voltant de 36 o 40 alumnes!

Aquest període lectiu extra tampoc no aporta cap solució al degoteig constant d'alumnes al llarg del curs, perquè en cas que n'arribassin 4 o 8 més, posem per cas, no se sap qui impartiria el parell d'hores afegides. Tot plegat un brindis al sol que ben bé es podrien haver estalviat.

És evident que la Direcció General de Formació del Professorat i FP va per una banda anunciant una revisió del PALIC dins el pla de xoc de normalització lingüística, i Planificació i Centres per una altra fent i desfent horaris al seu gust sense negociar amb la mesa sectorial.

Recordam que nosaltres ja vam reclamar la reactivació del PALIC el curs 2016-17 a les nostres al·legacions als currículums Lomce.