Bústia Covid-19

dimarts, 7 de juny de 2016

Jornades de normalització lingüística

El passat dilluns 30/5/16, al CEP de Palma, tingué lloc la Jornada sobre normalització lingüística organitzada per la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat; podeu consultar-ne AQUÍ el programa Us feim cinc cèntims de com es desenvolupà i de la informació més interessant que s'hi compartí.
  • NORMATIVA VIGENT
Segons Lluís Bonnin, del Departament d'Inspecció Educativa, des dels centres no es té clara la normativa que afecta l'ensenyament en i del català, per la qual cosa volgué fer-ne un repàs de la vigent a dia d'avui; a la mateixa llista, us hi adjuntam els enllaços per si us interessa consultar-la:
-Llei orgànica 1/2007 de 28 de febrer de reforma de l'Estatut d'Autonomia, on s'hi troben aspectes com els drets, deures i llibertats en relació a les llengües oficials, les competències de la comunitat en matèria lingüística, etc.
-Llei 3-1986 de Normalització Lingüística.  Regula l'ús oficial del català a les Illes en els camps de l'educació i els mitjans de comunicació social així com la funció normalitzadora que han de tenir els poders públics.
-Decret 100/1999 de 29 de novembre, que regula l'ús de les llengües oficials de l'administració de la CAIB pel que fa a aspectes com l'ús oral i escrit, l'ús intern a la mateixa Administració, la retolació...
-Decret 92/1997 de 4 de juliol, conegut com el Decret de Mínims, que regula l'ús i l0'ensenyament de i en català als centres docents de les Illes
-Ordre de 12 de maig de 1998, que desplega el Decret de mínims i regula l'ús del català com a llengua d'ensenyament.
-Decrets 119/2002 i 120/2002, que constitueixen els reglaments orgànics dels centres d'infantil i primària per una part, i de secundària per l'altra.
-Ordre de 13 de setembre de 2004 i Resolució de 28 de maig de 2012 i les instruccions de la D.G. d'Ordenació que regulen el dret dels pares a elegir la llengua del primer ensenyament dels seus fills.
-I la part corresponent dels currículums Lomce vigents.
-A més del futur Decret de Llengües Estrangeres que està pendent de publicar. Us adjuntam enllaç a l'esborrany del gener de 2016.

  • GUIA D'ELABORACIÓ DEL PLC (Projectes Lingüístics de Centre)
La presentació de la Guia ens semblà un poc decebedora ja que no en poguérem conèixer l'esborrany; així i tot, els presentadors Isabel Simón i Tomàs Oliver, assessors tècnics del Servei de Projectes Lingüístics de la Conselleria, afirmaren que volen que la comunitat educativa els faci arribar les seves aportacions. Si us interessa aprofundir en l'elaboració de PLC per tal de poder fer aportacions a la nova Guia, potser us ajudi consultar la que ha realitzat darrerament el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya "El projecte lingüístic per als centres educatius de la Catalunya del segle XXI". Si voleu fer arribar aportacions al Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, des de la secretaria ens han proporcionat el següent correu per enviar-les-hi: isimonserra@dgfpfp.caib.es
En qualsevol cas, els tècnics, a més de repassar alguns conceptes bàsics com ara que el Decret de Mínims conviurà a partir del curs que ve amb el Decret de Llengües Estrangeres o que el PLC ha de ser un document útil, participatiu i conegut per tot el centre, també enumeraren els punts bàsics que ha d'incloure un PLC com ara el tractament global de les llengües curriculars, els plantejaments didàctics sobre l'ensenyament de llengües, els criteris d'atenció a al diversitat i l'adequació al context sociolingüístic del centre. Com a novetat afegida, indicaren que la nova guia comptarà amb un punt més dedicat a l'aplicació, el seguiment i l'avaluació dels PLC.

  • L'ACADÈMIA OBERTA I LA NOVA GRAMÀTICA DE L'IEC
Molt més interessant per al professorat de català, que suposava la pràctica totalitat del centenar de persones assistents a la jornada, fou la presentació de la feina de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC): per una part el projecte L'Acadèmia Oberta i, per l'altra la nova gramàtica del català que s'està acabant de perfilar.
Sobre L'Acadèmia Oberta, la presidenta de la Secció Filològica de l'IEC, Teresa Cabrer, explicà que es pretén obrir les decisions lingüístiques per tal d'articular i sistematitzar l'intercanvi d'informació entre la Secció filològica de l'IEC i els col·lectius professionals de la llengua de tot el territori catalanoparlant, més enllà de la minoria d'estudiosos d'alt nivell, és a dir, els escriptors, traductors i correctors per una part; els mitjans de comunicació, per una altra; i, evidentment, els ensenyants i docents.
Pel que fa al col·lectiu de mestres i professors de llengua catalana, L'Acadèmia Oberta vol donar-los a conèixer els continguts i novetats abans que es publiquin, impulsar la cooperació en la difusió de la normativa lingüística a les aules i conèixer les inquietuds reals dels docents en relació a la normativa. La plataforma per als docents inclourà fòrums de debat per a primària i secundària, notícies i novetats, documents, eines i recursos... Tot operatiu a principis del curs 2016-17
Tot i que, com hem dit, L'Acadèmia Oberta és encara en fase de construcció, us recordam que navegant per la web de l'IEC trobareu infinitat de continguts interessants, entre altres els recursos en línia, que us recomanam que reviseu.

Quant a la nova Gramàtica de la llengua catalana de l'IEC (GIEC), la presentació anà a càrrec del professor Nicolau Dols, membre del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, que destacà que la GIEC que es publicarà a finals d'enguany, convertirà el 2016 en un any històric. Segons Dols, la nova Gramàtica pren com a base normativa la Gramàtica de Fabra (vegeu a l'enllaç l'edició facsímil) tot i que té en compte tots els estudis gramaticals del darrer segle com ara la Gramàtica de F.B. Moll. És una gramàtica normativa que presenta la norma a partir de la descripció de les formes i construccions lingüístiques i des d'una concepció de respecte pels usos consagrats presentant així una combinació de descripció-prescripció no habitual.
Com a principal novetat de la GIEC, a més del gruix de la Gramàtica mateix, Dols destacà els set capítols dedicats a fonètica i fonologia, àrees que fins ara no s'havien normativitzat oficialment. Així,la GIEC es planteja com la gramàtica institucional de la unitat i la integritat de la llengua catalana.

  • RECURSOS DIDÀCTICS
Els tècnics del Servei de Projectes Lingüístics, explicaren també la voluntat del Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa d'oferir als centres materials didàctics i recursos educatius per donar suport al foment de la lectura i, especialment, a l'ensenyament del català. De moment, però, ens trobam encara al nivell de voluntat i en fase preparatòria; els ordenances de la Conselleria van transportant tot el material didàctic que es trobava dispers i inutilitzat en els darrers anys i el concentra al Centre de Recursos i Publicacions, on s'haurà de classificar, catalogar, registrar... abans que el professorat i els centres en puguin fer ús. A l'espera que s'acabi la tasca d'organització, consultau el document que s'entregà a la jornada.
Aquest material didàctic es podrà usar en mode de consulta, préstec o sessió i s'ha classificat en quatre tipus de material:
1-  Català per a les escoles. Es posarà a disposició dels centres d'infantil i primària i inclourà llibres de text, llibres per al professorat, jocs i altres recursos diversos.
2-  Projecte "Escola de lectura". anirà adreçat a tota la població escolar i recollirà material creat pel Cofuc o la Conselleria que es podrà distribuir en préstec o, en alguns casos, en donació gratuïta.
3-  Biblioteca i centre de recursos per al professorat. Es tractaria de dinamitzar aquestes instal·lacions, cosa que es troba encara en una fase molt inicial. En tot cas, i encara que falti introduir-hi tot el material pendent de catalogar, a la web del Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears, hi podeu localitzar qualsevol publicació que us interessi i que es trobi a ajuntaments, consells, biblioteques municipals, centres docents, UIB, etc.
4-  Servei de Publicacions. Al mateix Centre de Recursos i Publicacions (C/ G. Marañon, 3) es podrà fer ús del servei d'edició, impressió i enquadernació per a la producció de diferents materials educatius.

  • ALTRES
La jornada formativa es completà amb
-La conferència "La llengua catalana. De l'aula al carrer" a càrrec de Bernat Joan i Marí el qual ens parlà dels problemes amb que topa el català al carrer ara que hem esdevingut una societat plurilingüe, de com l'escola es veu obligada a suplir mancances d'ús social de la llengua o del procés de llatinització en què ens trobam quan l'ús del català augmenta en àmbits formals però disminueix en àmbits informals.

-Un taller sobre actituds sociolingüístiques a càrrec de Maria Josep Carrasco i Margalida Barceló, que ens explicaren com duen a terme la seva tasca no només a centres educatius sinó també a biblioteques municipals, a treballadors d'ajuntaments, llars d'ancians o qualsevol altre àmbit no educatiu. L'objectiu general dels tallers és que els participants prenguin consciència del comportament lingüístic personal per tal d'incorporar-hi conductes lingüístiques normalitzadores. A la xerrada, es recordaren conceptes com ara normes d'ús lingüístic, models de llengua, actituds lingüístiques... Com a autor per consultar bibliografia sobre tallers lingüístics, les ponents en recomanaren el psicòleg valencià Ferran Suay.

-El CEIP Vialfàs de Sa Pobla ens presentà el seu projecte educatiu guardonat als Premis Baldiri Reixac. Fou una presentació que deixà palesa la gran tasca innovadora que duu a terme el centre; per a que us faceu una idea de la quantitat i varietat de projectes que duen a terme, us recomanam que visiteu la seva web.

-Altres enllaços que us poden interessar:
Nota de premsa de la conselleria sobre la Jornada.
Convocatòria de programes de formació i innovació als centres per a normalització lingüística i dinamització cultural del català
Direcció General de Política Lingüística
Institut d'Estudis Baleàrics
Institut Ramon Llull
Programa d'ensenyament de la llengua catalana (PELC)