Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimecres, 15 de juny de 2016

Publicada la nova composició del Consell Escolar de les Illes Balears


Avui s'ha publicat al BOIB la nova composició del Consell Escolar de les Illes Balears. Els representants dels docents sorgits de les eleccions sindicals de desembre de 2014 per fi hi són presents, amb un any i mig de retard.

Ordre BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10504/581588/ordre-del-conseller-d-educacio-i-universitat-de-di


Nous membres del CEIB:

Grup a: representants del professorat

En representació de l’STEI:
 • Titular: Sr. Gabriel Caldentey Ramos
 • Suplent: Sr. Cosme Orell Bonet
 • Titular: Sra. Maria Antònia Font Gelabert
 • Suplent: Sra. Antònia Albertí Tomàs
 • Titular: Sr. Ramon Mondéjar Coll
 • Suplent: Sr. Paulí Aguiló Vicente

En representació d’Alternativa:
 • Titular: Sr. Miquel Àngel Santos Nebot
 • Suplent: Sra. Norma Alicia Tolosa Pericàs

En representació d’UOB:
 • Titular: Sra. Antònia Font Tous
 • Suplent: Sra. Joana Maria Romaguera Vallejo

En representació de FETE-UGT:
 • Titular: Sra. María Asunción Alarcón Bigas
 • Suplent:Sr. Francesc Coll Rotger

En representació d’ANPE:
 • Titular: Sr. Antoni Riera González
 • Suplent: Sr. Víctor Villatoro González

En representació de FE-CCOO:
 • Titular: Sra. Yolanda Calvo Rodríguez
 • Suplent: Sra. Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

En representació de FEUSO:
 • Titular: Sr. Jordi Gual Martínez
 • Suplent: Sr. Ismael Alonso Sánchez

En representació d’FSIE:
 • Titular: Sr. Antoni Sacarés Mas
 • Suplent: Sra. Alexandra Cerqueiro Van Nijhuis

Grup b: representants dels pares i les mares dels alumnes

En representació de COAPA:
 • Titular: Sr. Vicenç Rodrigo Ramírez
 • Suplent: Sr. Albert Lobo Melgar
 • Titular: Sra. Isabel Carnero Martínez
 • Suplent: Sra. Helena Inglada Grau
 • Titular: Sra. Josefa Costa i Tur
 • Suplent: Sra. Glòria Ferrer Camps
 • Titular: Sra. Francesca Faccioli
 • Suplent: Sra. Elisa Pons Vich
 • Titular: Sra. Maria Cristina Conti Oliver
 • Suplent: Sra. Verónica Martínez Roca
 • Titular: Sr. Sebastià Rubí Tomàs
 • Suplent: Sra. Aina Socias Garau

En representació de CONFAECIB:
 • Titular: Sr. Juan Jesús Bouzas Grau
 • Suplent: Sr. Juan Gabriel Barceló Matas

Grup d: representants del personal d’administració i serveis dels centres educatius
 • Titular: Sr. Guillem Serra Serra
 • Suplent: Sr. Pere Josep Bueno Bauzà
 • Titular: Sra. Maria Luisa Pol Romaguera
 • Suplent: Sr. José Ucendo Hernández

Grup e: representants titulars de centres privats

En representació de FERE-CECA-ECIB:
 • Titular: Sr. Marc González Sabater
 • Suplent: Sra. Maria de la Concepció Moragues de Oleza
 • Titular: Sr. Miquel Balle Palou
 • Suplent: Sra. Llúcia Salleras Julià

Grup f: representants de les centrals i organitzacions sindicals

En representació d’UGT:
 • Titular: Sra. Francisca Garí Perelló
 • Suplent: Sra. Soledad Trapero Cañero
En representació de CCOO:
 • Titular: Sr. Antoni Baos Relucio
 • Suplent: Sra. María Gloria Escudero Tomàs

Grup g: representants de les organitzacions patronals

En representació d’EG-ECIB:
 • Titular: Sr. Bernat Josep Alemany Ramis
 • Suplent: Sra. Gemma Cardona Soley
En representació de CECEIB:
 • Titular: Sr. Ventura Blach Amengual
 • Suplent: Sr. Guillermo Lladó Valdevieso

Grup h: representants de la conselleria competent en matèria d’educació
 • Titular: Sr. Eduardo Ribau Font
 • Suplent: Sr. Albert Flores Clemente
 • Titular: Sra. Marta Escoda Trobat
 • Suplent: Sra. Coloma Ferrer Salas
 • Titular: Sr. Tomeu Barceló Rosselló
 • Suplent: Sr. Lluc Mas Pocoví

Grup i: presidents dels consells escolars insulars

Consell Escolar de Mallorca:
 • Titular: Sr. Miquel F. Oliver Trobat
 • Suplent: Sra. Francisca Marí Escandell

Consell Escolar de Menorca:
 • Titular: Sra. Margarita Allès Pons
 • Suplent: Sra. Maria del Mar Lluch Martínez

Consell Escolar d’Eivissa:
 • Titular: Sr. Alberto Taranco Iriondo
 • Suplent: Sra. Maria Planells Planells

Consell Escolar de Formentera:
 • Titular: Sra. Raquel Guasch Ferrer
 • Suplent: Sra. Teresa Costa Castelló

Grup j: representants de l’Administració local

Mallorca:
 • Titular: Sra. María Antonia Veny Serra
 • Suplent: Sra. Neus Serra Cañellas
Menorca:
 • Titular: Sra. Laia Obrador Pons
 • Suplent: Sr. Gabriel Pons Pons
Eivissa:
 • Titular: Sra. Vicenta Mengual Llull
 • Suplent: Sra. Elena López Bonet
Palma:
 • Titular: Sra. Susanna Moll Kammerich
 • Suplent: Sra. Joana Bardina Pujol

Grup k: representants dels consells insulars

Consell de Mallorca:
Titular: Sr. Francesc Miralles Mascaró
Suplent: Sr. Rafel Maria Creus Oliver

Consell Insular de Menorca:
 • Titular: Sr. Miquel Àngel Maria Ballester
 • Suplent: Sr. Antonio Payeras Urbina
Consell Insular d’Eivissa:
 • Titular: Sr. David Ribas i Ribas
 • Suplent: Sra. Margalida Ferrer Marí
Consell Insular de Formentera:
 • Titular: Sra. Susana Labrador Manchado
 • Suplent: Sra. Vanessa Parellada Torres

Grup l: representant de la Universitat de les Illes Balears
 • Titular: Sr. Jordi Vallespir Soler 


Grup m: personalitats de prestigi reconegut
 • Titular: Sr. Pere Carrió Villalonga
 • Titular: Sra. Joana Maria Mas Cuenca
 • Titular: Sr. Antoni Salvà Salvà
 • Titular: Sra. Myriam Fuentes Milani

Grup n: representats del Col·legi de Doctors i Llicenciats
 • Titular: Sr. Sebastià Mandilego Alemany
 • Suplent: Sra. Francisca Trias Company

Grup o: representants de les cooperatives de l’ensenyament de treball associat
 • Titular: Sr. Enric Pozo Mas
 • Suplent: Sr. Francesc Xavier Seguí Gelabert

Secretària: Sra. Margalida Salom Torrens