Bústia Covid-19

dijous, 9 de juny de 2016

Subvencions per a teatre escolar i programes de suport a Alcúdia

Cada any, l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Alcúdia concedeix subvencions per cobrir despeses derivades dels tallers de teatre que es realitzen als centres escolars del municipi, ja sia com a activitat curricular o extraescolar, i que presentin les obres preparades a la Mostra de Teatre Escolar d'Alcúdia.
Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts tant els centres educatius com les associacions de pares i mares legalment constituïdes i inscrites.
L'Ajuntament té reservada una partida pressupostària de 5.400 euros a tal efecte.
Juntament a la sol·licitud, s'ha de presentar documentació diversa com el projecte d'activitats i el pressupost d'ingressos i despeses, entre altres.
El termini de presentació de sol·licituds és del 10 al 27/6/16, o sia, 15 dies hàbils deprés de la publicació de les bases al Boib.
Les sol·licituds seran examinades per la Comissió tècnica d'avaluació integrada per personal tècnic de l'àrea municipal d'educació i cultura.
Consultau a les bases reguladores la informació completa.


Per altra part, l'Ajuntament també concedeix subvencions per al foment de Programes Educatius que tenguin com a finalitats:
- afavorir l'esport escolar
- dotació de recursos d'aula
- projectes d'innovació educativa
- programes de reutilització de llibres de text
- equipament de material TIC
- provisió de material didàctic
- altres programes de medi ambient, convivència, intercanvis...
Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres educatius d'Infantil, Primària i Secundària del municipi.
El pressupost total reservat per l'Ajuntament és de 43.800 euros, distribuïts entre natació escolar (7.300 euros), batejos nàutics (5.500 euros) i la resta d'activitats (31.000 euros)
El termini per a sol·licitar aquestes subvencions és el mateix de 15 dies hàbils després de la publicació al Boib, és a dir, del 10 al 27/6/16.
Vegeu tota la informació a les bases reguladores.