Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 26 d’octubre de 2016

dijous, 20 d’octubre de 2016

UOB reclama un protocol d'actuació davant les agressions entre alumnes


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, expressa la seva solidaritat amb el claustre del col·legi públic Anselm Turmeda de Son Roca i reclama a la Conselleria que elabori un protocol d'actuació per als docents davant les agressions entre alumnes. Actualment els docents ens veim obligats a intervenir seguint un criteri personal, sense disposar d'instruccions clares ni una formació adequada.

El Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar de les Illes Balears de la Conselleria no preveu com s'ha de procedir en aquests casos. Els docents necessitam formació per saber com actuar davant de bregues o agressions, si la intervenció ha de ser física o no, i quina cobertura jurídica ens empara en cas de possibles denúncies pel contacte físic amb els alumnes.

Cal tenir en compte que les agressions entre alumnes es poden produir al pati, com ha passat fa poc a l'escola pública de Son Roca, però també a les aules i tallers on hi ha mobiliari i eines que poden agreujar la situació, a l'entrada i sortida del centre i entre alumnes de totes les edats.

Reclamam també que es torni a dotar de personal de seguretat els centres amb risc de conflictivitat, i que el procediment es faci amb criteris objectius i transparents.

Finalment condemnam els grupuscles d'ultradreta que continuen criminalitzant els docents de l'escola de Son Roca, tot i que segons l'informe d'Inspecció varen tenir una actuació correcta, i els recordam que segons la legislació vigent els docents són autoritat pública i els seus testimonis tenen presumpció de veracitat llevat de proves en contra.

Palma, 19 d'octubre de 2016

Diari de Balears:
AraBalears:

dijous, 13 d’octubre de 2016

Funcionaris de carrera en expectativa de destinació per illes

Informació rebuda de la Conselleria:
 • Relació per especialitats i illes del funcionaris de carrera en expectativa de destinació.
 
  FUNCIONARIS DE CARRERA  EN EXPECTATIVA CURS: 16/17
 
FUNCIONARIS CARRERA EN  EXPECTATIVA  TOTAL 
  ESPECIALITATS MA  ME   EI    FO  
597038 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 7       7
597034 EDUCACIÓ FÍSICA 3       3
597  REQUISIT CATALÀ 1       1
590006 MATEMÀTIQUES   3     3
590009 DIBUIX 1       1
590014 LLENGUA I LITERATURA CATALANA 12 2     14
590017 EDUCACIÓ FÍSICA 6       6
590125 SISTEMES ELECTR. I AUTOMÀTICS 1       1
591227 SISTEMES I APLICA.INFORMÀTIQUES 3       3
592003  CATALÀ  2       2
  TOTAL  ILLES 36 5 0 0 41
 
Vegeu també:

dijous, 6 d’octubre de 2016

Demà divendres, assemblea de docents d'ensenyaments artístics (CREA)Ordre del dia de l'Assemblea de docents d'ensenyaments artístics de demà 7 d'octubre de 2016 a les 17:30h al CEP de Palma:

 • Aprovació de l'acta anterior
 • Valoració d'accions dutes a terme per la Plataforma
 • Aportacions de l'IES Mossèn Alcover i altres centres
 • Situació actual del professorat, alumnat i ensenyaments artístics a les illes
 • Oposicions 17 i 19
 • Valoració del darrer Comunicat del Govern en quant als ensenyaments artístics
 • Proposta d'accions i temporalització curs 2016/17
 • Coordinació de CREA amb l'AD
 • Comunicació amb sindicats, partits polítics, institucions, premsa, etc
 • Organització interna, repartiment de tasques i sistemes de participació
 • Precs i preguntes