Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 28 d’octubre de 2016

Informe: comissió de ràtios de 27 d'octubre


Ahir dematí va tenir lloc la comissió de ràtios convocada per la Conselleria, on es va informar amb més detall dels criteris que segueixen per desdoblar i dotar de reforços. Ens van passar fotocòpies amb les ràtios alumnes/professor i professors/grup per a cada centre, que podeu veure AQUÍ. 

Disposam també de dades de ràtios alumnes/etapa i alumnes/grup a data d'ahir, consultau-nos! Cal tenir en compte que no són definitives al 100% perquè poden variar tant el nombre d'alumnes com la dotació de professors de reforç que ja s'hagi pogut fer. 


4t D'INFANTIL 

En el cas de 4t d'infantil, on el màxim hauria de ser de 22 alumnes (20 per Acord marc, més 2 pel 10% LOMCE), i als centres on no s'ha pogut desdoblar per manca d'espai, van dir que hi ha centres on encara no han enviat el docent de reforç perquè estan pendents del vist-i-plau d'Hisenda.

Segons van explicar han creat en total 25,8 grups nous de 4t d'infantil: 16 a Mallorca, 1 a Menorca, 6,6 a Eivissa i 1,6 a Formentera. Al mateix temps se n'han suprimit 7,3 per recol·locació d'alumnes, amb un saldo final de 17,5 grups nous. Van reconèixer que la xifra és insuficient i que queden grups amb més de 22 alumnes, sobre tot a Palma, on hi ha centres d'una i dues línies amb grups de 25 que es doten amb un mestre de reforç a mitja jornada. Aquesta mesura surt més cara que desdoblar, perquè un grup nou suposa 24 hores de docència però els reforços poden acumular quatre mitges jornades. Més motius, per tant, per invertir en infraestructures.


DOCENTS NOUS

En total han dotat els centres amb 75 docents nous, 56,5 dels quals per millorar ràtios repartits així:
  • 18,5 a primària (17 mitges jornades i 10 completes)
  • 30 a infantil (46 mitges jornades i 7 completes, 18,5 d'elles per grups nous)
  • 8 per cobrir necessitats diverses a CEIPs.
A Mallorca és on la situació és més greu. A Menorca no ha fet falta intervenir i els centres d'Eivissa s'han dotat en total amb 19,2 professors nous.

Els representants de la Conselleria van explicar que ara cerquen grups de 4t d'infantil amb 23 alumnes, cosa que fan d'ofici o per la informació que els pugui arribar dels centres. S'han trobat centres amb 29 alumnes a 3r de Primària, com a Campanet o Pollença, on està previst enviar el reforços corresponents. S'han trobat també amb centres que han decidit assumir ràtios elevades abans de perdre espais comuns o construir barracons al pati.


CRITERIS DE DESDOBLAMENT A PRIMÀRIA

Els centres amb dos grups de primària del mateix nivell amb 27 i 29 alumnes, per exemple, no suposen el desdoblament del grup de 29, encara que el de 27 tingui més alumnat NESE. La solució que se'ls dóna és que reparteixin a 28.

Sobre les tasques dels PT, la Conselleria considera que totes són suport, siguin atenció individualitzada o desdoblaments.

Les aules UEECO toquen estar dotades amb un PT i un AT (la dotació d'aquest darrer com se sap no depèn d'Educació). Pel que fa a Atenció a la diversitat (AD), segons l'Administració es troben amb centres amb excés de dotació en plantilla.


ESO I BATXILLERAT

A ESO afirmen no haver trobat problemes greus de ràtios, mentre que a Batxillerat diuen que si hi ha aules sobrecarregades és per l'organització que decideix el centre. En general, opinen que moltes vegades els centres podrien organitzar millor els espais i la distribució d'alumnes per reduir ràtios. Així ho van dir i així vos ho transmetem.


MÉS DE 1.800 NOUVINGUTS

El cap de serveis de Centres Educatius explicà que aquest curs ja s'han matriculat més de 1.800 nouvinguts. Confirmà que el Pla d'infraestructures ja està enllestit i que properament es farà públic. Destacà com a llocs d'intervenció urgent Alcúdia i la zona B de Palma. Segons va dir, la construcció d'un centre nou es pot allargar uns dos anys entre la licitació i l'obra, que sol durar entre 12 i 14 mesos, mentre que les ampliacions es poden enllestir en uns sis mesos.

També van explicar que miren de fer més fàcil l'accés dels pares al GESTIB per al control de faltes d'assistència.

Com a representants de l'Administració hi van assistir el cap de departament de Planificació i Centres, Jaume March; la cap de Servei de Planificació Educativa, Antònia Serra; el cap de Servei de Primària, Andreu Bujosa i el cap de servei de Centres Educatius, Jordi Escudero.