Bústia Covid-19

dimarts, 22 de novembre de 2016

Cursos en xarxa de formació permanent del professorat de nivells anteriors a l'universitari


Es convoquen places per a la realització de cursos en xarxa per a la formació permanent del professorat que exerceix en nivells anteriors a l'universitari per al 2017.

Els cursos van adreçats a aquests col·lectius, si pertanyen a centres sostinguts amb fons públics i imparteixen ensenyaments regulats per al LOE.

  •  Docents
  •  Assessors tècnics docents
  •  Membres de departaments d'orientació i d'equips d'orientació primerenca
  •  Membres d'equips d'orientació primerenca 
També hi podran accedir els docents i assessors tècnics i docents que participin als programes MECD a l'exterior.
Es tracta de cursos en règim de competència competitiva segons Orden ECI/1035/2005, de 20 d'abril (BOE de 12 de maig) de bases reguladores de la concessió de subvencions públiques.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals. Per a la primera edició el termini comença el 10 de gener i el 9 de maig per a la segona.

Vegeu extracte de convocatòria al BOE AQUÍ
Vegeu convocatòria completa