Bústia Covid-19

divendres, 25 de novembre de 2016

Només el 32,5% dels alumnes estrangers obtenen el títol d'ESO


Ahir  es presentaren els indicadors de resultats acadèmics de les Illes Balears del curs 2015/16 per a Primària, ESO i Batxillerat. L'acte va anar a càrrec del conseller d'Educació i Universitat, Martí March, del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del director de l'IAQSE, Pere Moyà.

Segons les dades el 23% de l'alumnat no aconsegueix el títol d'ESO, xifra que confirma la necessitat que ja coneixem d'una inversió urgent en infraestructures, docents i mitjans materials per reduir ràtios i millorar la qualitat de l'ensenyament.

Pel que fa a l'elevat percentatge d'alumnat estranger que no titula a ESO, gairebé un 70%, que sens dubte contribueix a la dada anterior, fa evident la necessitat de reforçar el PALIC, que es continua deixant en mans dels recursos dels centres. 

Segons els indicadors, que analitzen el període 2010-2016, en general hi hauria una millora dels resultats acadèmics, així com de les dades de promoció i titulació de l'ensenyament obligatori. A Menorca és on s'obtindrien els millors resultats.

Aquestes serien algunes de les conclusions de l'estudi:

- Educació primària:
  • El 90 % dels alumnes del curs 2015/16 assoleixen els objectius en finalitzar l'etapa en àrees lingüístiques (català, espanyol i anglès).
  • Hi ha un percentatge elevat de repetició.
- ESO: 
  • El 23% d'alumnat no finalitza l'escolarització.
  • El 85% de l'alumnat matriculat a 4t d'ESO va obtenir el títol, però només un 59'7% dins l'edat que li correspon
  • Just un 32'50 % de l'alumnat estranger amb 16 anys aconsegueix titular en finalitzar l'ESO, 27,2 punts per davall de la mitjana
- Batxillerat:
  • El nombre d'al·lotes que cursen Batxillerat supera en 10'80% el d'al·lots.
  • Hi ha una tendència a la millora del nombre d'alumnes que aproven aquesta etapa, fet més clar a ciències que no a humanitats i a arts.
  • L'alumnat estranger presenta una evolució positiva.

Nota de premsa de la Conselleria:
Vegeu també: