Bústia Covid-19

dijous, 17 de novembre de 2016

Fons social: primeres bestretes recuperades i propostes d'actualització


A la comissió de Fons Social d'ahir dematí, 16 de novembre, s'aprovaren les primeres bestretes sol·licitades d'ençà de la seva recuperació. Se n'adjudicaren deu d'ordinàries i cinc de les set extraordinàries presentades. Les dues restants queden pendents d'aportar documentació justificativa.


Els representants de la Conselleria van recollir les propostes sindicals de modificació del decret de 2002 per actualitzar-lo, entre altres:
  • Recuperació dels ajuts per orfandat i viduïtat, que continuen suspesos sense data prevista.
  • Ampliació del termini de sol·licitud d'ajuts per estudis fins a 30 de juny.
  • Ampliació de l'ajut per llibres a materials artístics, musicals, informàtics, sanitaris, d'estudis tècnics, etc.
  • Incloure la FP als ajuts per estudis, sempre que no s'hagin pogut matricular a centres públics.
  • Equiparar els ajuts referents a la salut als que en gaudeixen a sanitat.
  • Fer un estudi comparatiu amb la resta de sectors públics per igualar els ajuts.
  • Fixar la data límit de naixement dels fills a la sol·licitud dels ajuts per estudis a 30 d'agost o 31 de desembre (a fi de no perjudicar els que fan els 25 anys abans de 30 d'abril, actual data límit de sol·licitud).
  • Ampliar els mesos de bestreta que poden sol·licitar els interins.
Aquestes propostes seran traslladades a la directora general de Personal Docent perquè siguin tractades en mesa sectorial i posteriorment a la mesa general de funció pública per a la seva aprovació definitiva.