Bústia Covid-19

divendres, 18 de novembre de 2016

March diu que les "lectures exclusivament negatives" de la comunitat educativa "generen frustració"


El conseller Martí March va dir al plenari del CEIB de 15 de novembre que les "lectures exclusivament negatives" de la comunitat educativa sobre els pressuposts "generen frustració", i el secretari general, Francisco Gálvez, afirmà que "qualsevol quantitat que excedís aquest pressupost suposaria que la Conselleria tendria dificultats per gestionar-lo i complir-lo".

Des d'UOB no renunciarem a denunciar les mancances de l'ensenyament públic, per molt que el conseller March consideri que això pugui "generar frustració". La frustració, en tot cas, és la que experimentam els docents i la resta de la comunitat educativa per les ràtios desbordades, la manca d'aules, les infraestructures obsoletes o la insuficient dotació per atendre l'allau d'alumnes nouvinguts, per citar alguns dels problemes que l'Administració té el deure de solucionar. Dir a les persones que els pateixen cada dia que no protestin tant no arregla res, sinó tot el contrari, perquè fa créixer encara més la indignació.

Pel que fa a les declaracions del secretari general les consideram un insult a la intel·ligència, perquè és obvi que un major pressupost aniria acompanyat dels recursos humans i materials necessaris per gestionar-lo. Insistim que si el discurs del Govern continua essent el de la resignació i el fatalisme ho pot acabar pagant molt car a les properes eleccions.

Informam tot seguit amb més detall del desenvolupament del plenari.

El conseller March hi acudí acompanyat del Director General de Planificació, Ordenació i centres, Antonio Morante; la directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez; la Directora General de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, i del Secretari General d'Educació, Francisco J. Gálvez.

La seva exposició es basà pràcticament en desenvolupar la nota de premsa que tragué la conselleria el 7/11/12, la qual podeu llegir AQUÍ.

La idea en què el conseller insistí en més ocasions, com ja hem dit al principi, és que tot i estar acostumats a les crítiques i a què es posin de manifest les mancances, no li sembla bé que la comunitat educativa faci una "lectura exclusivament negativa" d'uns pressuposts que augmenten respecte a l'any passat ja que això només serveix per "generar frustració" i per contribuir als missatges negatius que surten cada dia sobre l'escola.

Segons March, l'augment de professorat, la millora de les condicions sociolaborals o de les infraestructures, entre altres, no són objectius en sí mateixos sinó part d'un camí cap a la millora real de la CAIB ja que l'important d'aquests pressuposts no són les xifres sinó si aquests ens porten a millorar.


MARCH NO VOL DEBAT SOBRE LA INVERSIÓ EDUCATIVA

Respecte a l'evolució del pressupost d'educació sobre el PIB i les promeses electorals o del percentatge que suposa la partida d'Educació sobre el total del pressupost, March indicà que no volia entrar en aquest debat i es queixà del deute heretat de Bauzà i del model de finançament.

Segons el Secretari General d'Educació, des del punt de vista de la gestió, aquests pressuposts són els adequats perquè responen a la capacitat de gestió de la Conselleria. Gálvez explicà que qualsevol quantitat que excedís d'aquest pressupost suposaria que la Conselleria tendria dificultats per gestionar-lo i complir-lo de manera que, amb el pressupost del 2017, es gestionarà el que realment es necessita. Ho exemplificà dient que no es pot dedicar una partida més gran a infraestructures perquè el personal amb què compta l'IBISEC no seria suficient per gestionar-la i s'hauria d'externalitzar en excés. 


CONTINUAM SENSE CONÈIXER EL FUTUR PLA D'INFRAESTRUCTURES

Sobre el punt de les infraestructures, Morante comentà que els criteris d'inversió són molt clars i evidents ja que no hi ha dubtes d'on s'ha d'intervenir i March es remeté al fet que les negociacions amb ajuntaments i hisenda no són fàcils pel que fa a infraestructures. No explicaren però quin és el pla d'infraestructures que tenen elaborat i que encara no han fet públic i que inclourà accions per a aquesta legislatura i la següent, segons digueren.

Altres aspectes sobre els quals el conseller passà de puntetes foren:
- Alumnat nouvingut. March considera que aquesta necessitat mereixeria una atenció especial per part del govern central.
- Dels AT considera que haurien de ser competència exclusiva de la Conselleria d'Educació (ara també depenen de Funció Pública) i que es necessari redefinir-ne les funcions.
-Respecte de la Formació Professional, comentà que és necessari treballar-hi molt més per part de tothom ja que la FP és una aposta que ha de fer la societat i el món empresarial.

Per a conèixer els pressuposts amb més profunditat, podeu consultar els següents enllaços:
- Projecte de pressuposts generals del 2017
- En què es gasten els pressuposts