Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimarts, 13 de desembre de 2016

Avaluació dels directors que volen renovar mandat


Publicada al Boib d'avui la Resolució del 7 de desembre de 2016 mitjançant la qual s'estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors de centres docents que finalitzen el període d'exercici del càrrec el 30/6/17 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període. Podeu veure'n tots els detalls (llistat de centres, criteris d'avaluació, etc. clicant a l'enllaç anterior. 

En total es veuen afectats 35 centres: 19 centres d'infantil i primària, 1 centre d'educació especial, 1 centre d'educació infantil, 12 instituts de secundària i 2 escoles oficials d'idiomes, on el Departament d'Inspecció Educativa haurà d'avaluar, en un termini de 90 dies naturals comptadors des del 14/12/16, la tasca realitzada pels directors.

Si aquests directors estan interessats en continuar com a tals, disposaran de 60 dies naturals, també a partir del 14/12/16, per remetre la proposta d'actualització del seu projecte al Departament d'Inspecció. Pel que fa al centre en sí, bastarà que el director faci arribar la proposta al Consell Escolar.

Segons la Resolució, la comunitat educativa del centre serà consultada per Inspecció Educativa per contrastar la informació recollida per l'inspector en la valoració del desenvolupament de la tasca directiva i en les entrevistes amb el director mateix.

Enlloc s'especifica, per tant, que el Claustre ni el consell Escolar del centre en qüestió hagi de donar el vist-i-plau a la continuïtat del director actual.

Així, volem reiterar una vegada més la discriminació dels docents i la comunitat educativa en la selecció dels directors, que actualment queda en mans dels inspectors. Reivindicam, una vegada més, el retorn a les votacions al Consell Escolar per elegir el director al final de cada mandat, derogades el 2002 per la LOCE de José Maria Aznar, que comportaven el compromís no escrit dels candidats a sotmetre's també a la votació del claustre.

Us pot interessar també veure les al·legacions que presentàrem el mes passat a l'esborrany d'ordre de nomenament de directors i com anaren les negociacions sobre aquest tema; vegeu-ho clicant AQUÍ