Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 9 de desembre de 2016

De què s'examinaran els alumnes de Batxillerat a les proves d'accés a la Universitat

Segons anuncià la Conselleria d'Educació el 7/12/16, la Prova de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (PBAU) del 2017 serà elaborada per la UIB en coordinació amb la conselleria i es durà a terme els dies 6, 7 i 8 de juny a la UIB.

Contràriament al que estipulava la LOMCE, aquesta prova no afectarà ni vincularà l'obtenció del títol de Batxillerat.

L'alumnat s'haurà d'examinar d'un total de cinc matèries repartides de la següent manera:
- Quatre assignatures troncals:
 • Català
 • Castellà
 • Primera llengua estrangera
 • Història d'Espanya II
- Una assignatura troncal de modalitat d'entre les assignatures següents:
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
 • Llatí II
 • Fonaments de l'Art II

Per a superar les PBAU i poder accedir a un grau universitari, s'haurà d'aconseguir una mitjana d'un quatre entre les cinc matèries. La nota final vendrà donada per la mitjana entre la nota de PBAU i la de Batxillerat, representant aquesta darrera un 60% del total.

Per tal de millorar nota, els aspirants podran examinar-se de manera opcional d'almenys dues matèries més a triar, segons la modalitat, entre:
- Ciències
 • Biologia
 • Dibuix Tècnic II
 • Física
 • Geologia
 • Química
- Humanitats i Ciències Socials
 • Economia de l'Empresa
 • Geografia
 • Grec II
 • Història de l'Art
 • Història de la Filosofia
- Arts
 • Arts Escèniques
 • Cultura Audiovisual II
 • Disseny

Respecte a les dates de la selectivitat del setembre, queda pendent de la D.G. de Planificació, Ordenació i Centres i del Consell Assessor del Calendari Escolar saber si aquesta segona convocatòria es continuarà realitzant al setembre o s'avançarà al mes de juliol. Per a més informació sobre aquest tema del calendari escolar, vegeu la notícia del nostre blog sobre la darrera reunió del Consell Assessor.

Podeu llegir també la nota de premsa completa sobre les PBAU publicada per la Conselleria i la UIB.