Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 7 de desembre de 2016

Informe: Homologació del nivell de Català a l'alumnat d'ESO i Batxillerat


Quins nivells de certificat de català atorguen els diferents estudis de secundària?

Actualment, poden sol·licitar l'homologació del nivell de coneixement de Català:
 • els graduats en ESO a les Illes Balears a partir del curs 1999-2000
 • els titulats en Batxiller a les Illes Balears a partir del curs 2000-2001
 • els que hagin obtingut els títols anteriors a Catalunya o la Comunitat Valenciana i que compleixin els requisits que veureu a continuació.  
El nivell de Català que té l'alumnat d'ESO i Batxillerat en acabar aquests estudis depèn de variables diverses com ara:
 • l'any en què s'obtingué el títol, 
 • la nota final de l'assignatura de Català, 
 • haver comptat amb Adaptació Curricular,
 • haver cursat un Programa de diversificació,
 • haver-se titulat per Educació d'adults (ESPA), 
 • haver-se titulat via PQPI
En general, els barems d'homologació són els següents:
 •  Per a ESO
SEGONS EL CURS d'ESO
SUPÒSITS
CERTIFICAT
DE NIVELL
De curs 1999-00
al curs 2002-03
Qualificació de Català
a 4t d'ESO
Suficient o Bé
B1
Notable o Excel·lent
B2
De curs 2003-04
al curs 2010-11
Català de 4t d'ESO
aprovat
B2


A partir del curs 2011-12
Qualificació de Català
a 4t d'ESO
De 5 a 7
B1
De 7 a 10
B2
Titulats amb Adaptació
Curricular significativa
A2
Titulats per
diversificació Curricular
B1
Titulats en PQPI *
A 3r i 4t
A2
A 4t
B1
Titulats per ESPA
B1
* Pendent de confirmar les equivalències a FPB

 • Per a Batxillerat:
SEGONS EL CURS
QUALIFICACIÓ DE CATALÀ A 2n DE BATXILLER
CERTIFICAT DE NIVELL
Del curs 2000-01
al curs 2002-03
De 5 a 7
B2
De 8 a 10
C1
Del curs 2003-04
al curs 2010-11
Català aprovat
C1
A partir del curs 2011-12
De 5 a 7
B2
De 8 a 10
C1


En canvi, a dia d'avui, no s'homologuen coneixements de Català en finalitzar:
 • un Cicle Formatiu de FP, ja sia de Grau Mitjà o Superior 
 • la prova d'accés a la UIB per a majors de 25 anys
 • la prova general de Selectivitat per accedir a la UIB. En aquest cas, obtingueren l'homologació del B2 els que aprovaren l'assignatura de Català a Selectivitat entre els cursos 1988-89 i 2010-11
Per a més informació, us pot interessar visitar els enllaços següents: