Bústia Covid-19

divendres, 9 de desembre de 2016

Poques modificacions al projecte LOMCE de nomenament de directors

 

La Conselleria ha publicat un informe que recull les al·legacions de 14 entitats al projecte d'ordre de nomenament de directors, entre elles les que presentàrem nosaltres, així com les respostes de la Conselleria i les modificacions del redactat, que es traslladarà al Consell Escolar de les Illes Balears.

Les modificacions són de poc calat i l'esborrany continua ajustant-se estrictament a la LOMCE.

Les al·legacions dels sindicats ja van passar per mesa sectorial el 2 de novembre, de la qual vam informar en el seu moment.

El passat 1 de desembre, dins la comissió del Consell Escolar que elabora el document del Pacte per a l'Educació, vam fer constar un cop més la nostra reclamació de retornar a l'elecció del director per votació secreta del consell escolar del centre, tal com es feia fins que ho va derogar el 2002 la LOCE de José Maria Aznar.