Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 1 de desembre de 2016

Publicats els Indicadors de Resultats Acadèmics i l'Anuari de l'Educació 2016


 L'Institut d'avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) acaba de publicar el document dels Indicadors dels Resultats acadèmics de les I.B. del curs 2015-16, al que podeu accedir clicant AQUÍ

S'hi poden consultar dades tant de Primària com de Secundària i Batxillerat sobre:

 • Matrícula escolar.
 • Resultats acadèmics per àrees.
 • Promoció dins l'etapa.
 • Idoneïtat de l'etapa.
 • Repetició de cursos.

Us pot interessar també consultar:
A més, la Fundació Guillem Cifre de Caixa Colonya ha penjat a la seva web l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears, presentat el passat 23 de novembre, on hi trobareu articles diversos sobre una gran quantitat de temes com ara:
 • L'FP actual.
 • Conservatoris professionals de Música i Dansa.
 • PMAR.
 • Ensenyaments superiors de Disseny.
 • Absentisme crònic a l'ESO de les Illes.
 • Assetjament escolar
 • etc.
Podeu accedir a l'anuari clicant AQUÍ