Bústia Covid-19

divendres, 13 de gener de 2017

Annex IV: no hi haurà revisió. Interins S de titulació antiga: estat de la qüestió

ANNEX IV

A la mesa sectorial d'avui dematí sobre plantilles orgàniques, hem tornat a insistir en la necessitat de crear una comissió de revisió de l'Annex IV de la convocatòria de borses d'interins que és el document on s'especifica la titulació necessària dels interins per a impartir les diferents especialitats o funcions.

Des de UOB hem denunciat reiteradament les incongruències, contradiccions i mancances que aquest document presenta com ara que titulacions equivalents no puguin accedir a les mateixes funcions, o que un considerable nombre dels nous graus del Pla Bolonya encara no hi apareixen. Aquesta situació afecta sobretot els nous graduats que veuen com la seva titulació no apareix en tot l'annex o només apareix en una de les especialitats que hauria de poder impartir, però també arrossega encara mancances referents a titulacions antigues.

Així, després de més d'un any de demanar la creació de la comissió per a dur endavant aquesta revisió i actualització de l'annex IV, a la mesa d'avui ens han respost el següent:
  • no es crearà la comissió de revisió, no es considera necessari perquè cada direcció general pertinent té la seva pròpia comissió de revisió de les titulacions que interessi revisar.
  • els nous títols seran revisats per diferents direccions generals i s'estudiarà quines funcions se'ls poden validar
  • es recomana que davant qualsevol dubte, els interessats intentin aclarir-lo abans de la convocatòria del pròxim abril si volen poder ser a les borses del curs que ve.
És evident que aquesta resposta ens sembla inadmissible i  no contesta cap dels interrogants que tenim oberts i encara ens en planteja de nous com ara quins nous títols seran revisats, els creats els darrers dos anys, tots els graus del Pla Bolonya? ho seran d'ofici o només es revisaran aquells que comptin amb la petició de revisió entrada a registre per un particular com passa ara?

Hem tornat a demanar, també, que els criteris que s'apliquen per a validar funcions per a una titulació concreta siguin públics, així com els informes de validació de cada cas, tant si són favorables com si no.
Sobre la publicitat dels informes se'ns ha contestat que l'interessat sí que en rep una còpia.
Sobre fer públics els criteris generals de validació de funcions, la resposta ha estat que els sol·licitem per escrit a cada direcció general que n'emet.

Una vegada més, doncs, davant aquest cerca't la vida encobert, continuarem en la nostra revisió de l'annex IV, ens dirigirem a les direccions generals per aconseguir els criteris de validació i us demanam que si hi detectau mancances o no apareix la vostra titulació en aquelles especialitats que considerau pertinents, ens ho faceu a saber.INTERINS S DE TITULACIÓ ANTIGA

També a la mesa d'avui, el president de la Junta de Personal Docent (JPDnU) ha informat que properament es durà a terme la reunió que s'havia acordat sol·licitar  entre representants de la Direcció General de Universitats, la UIB, la JPDnU i el col·lectiu d'interins S afectats per tal de començar a treballar conjuntament en la recerca d'una solució que paliï la seva problemàtica.

La problemàtica d'aquest col·lectiu d'interins S és que a causa del sistema de qualificació dels estudis de grau, veuen com els nous titulats surten de la universitat amb una nota d'expedient acadèmic més elevada que relega any rere any al final de la llista els interins amb titulació antiga i, a la pràctica, els impedeix accedir a la funció docent.


Continuarem informant.