Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 13 de gener de 2017

Plantilles: 18 hores a secundària i majors de 55 anys, a criteris de quota


A la mesa sectorial d'Educació d'avui dematí la Conselleria ha presentat les plantilles orgàniques per al curs 2017-2018 (vegeu enllaços al final d'aquest text), els criteris de les quals, com ja vam dir en el seu moment, no van comptar amb la nostra aprovació perquè no responen a les necessitats dels centres sinó a les imposicions de la LOMCE.

Els representants de l'Administració han explicat que es va traslladar una proposta de plantilles als equips directius via Gestib, aquests van presentar al·legacions i finalment se sotmeté al vist-i-plau d'Inspecció i les direccions generals de Planificació i Personal docent. Segons han dit, "el 95% correspon al que han demanat els centres".

Ens han passat la fotocòpia que podeu veure a continuació amb les noves places creades:


Es crearan 111 noves places en total, 33 de les quals de suport. Tal com van anunciar, s'han reconvertit gairebé totes les places d'orientació itinerants a no itinerants.

Segons han dit el curs actual s'han creat 240 noves places i el proper curs no seran tantes degut a l'aplicació dels criteris i perquè s'ha duit a terme una "correcció de vacants creades" i "un reajustament de les hores curriculars" obligats per la LOMCE. A primària hi haurà 54 places més i a secundària un total de 57 places més un cop fet el balanç de creades i suprimides.

El cap de servei de Secundària ha afirmat que es perden tres places de música i una de tecnologia i que dins les 550 noves places creades d'ençà de la LOMCE se n'han eliminat vuit en total de música, plàstica i tecnologia.

Els representants d'UOB hem recordat la nostra oposició als criteris de plantilla, i hem demanat si les plantilles presentades respecten les 18 hores lectives per a secundària i si donen marge per a negociar les hores de reducció dels majors de 55 anys, tal com el conseller es va comprometre a fer. Ens han contestat que les 18 hores i la reducció dels majors de 55 es negociarà dins els criteris de quotes, que es discutiran en una propera mesa de treball. Les 18 hores van quedar garantides als criteris de plantilla pel que fa a la consolidació de noves places.

Hem demanat quina és la xifra de vacants de plantilla ocupades per interins, que la Conselleria va dir que aportaria el mes de gener, i han dit que són unes 1.350. En tres anys calculen que n'hi haurà unes 2.000 degut a les jubilacions, etc. El 2016 hi ha hagut 215 jubilacions. No han confirmat ni desmentit que la xifra total d'interins sigui de 4.000, un 36%, com s'ha publicat fa poc a la premsa.

Hem reclamat també que es recuperin places d'Atenció a la diversitat per a la integració d'alumnat nouvingut a infantil i primària, que ha quedat desatès d'ençà que el PP suprimí el Servei d'ensenyament de català i l'equip d'immersió que assessorava i donava suport dins l'aula. Han dit que les places d'AD es poden donar en decidir la quota segons la necessitats de cada centre.

Demanaran a Madrid la creació d'un codi per concurs de trasllats específic d'aules UEECO perquè les places quedin cobertes amb garanties. Les places d'EOEP amb horari assignat es mantenen dins els centres però les no ocupades se suprimeixen. No hi toca haver desplaçats.

També s'ha parlat una bona estona d'oposicions i interins, us ho explicam en altres entrades del blog.

Vegeu plantilles 2017-18: