Bústia Covid-19

dilluns, 2 de gener de 2017

Sol.licitud d'ajudes per a estudis a partir de l'u de gener


A partir de l'u de gener es poden sol·licitar ajudes per a estudis oficals tant  dels docents com dels seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc.

Finalitat
- Compensació de despeses per matrícula en centres docents
- Compensació de despeses en llibres

Termini
- Comença l'u de gener i acaba el trenta d'abril

Requisits que cal acreditar documentalment en les ajudes per matrícula
- Formalització de matrícula en un centre eradicat a l'Estat espanyol
- No percepció de cap altra ajuda d'un altre ens o organisme per a aquesta finalitat
- No percepció d'ajuda per al mateix curs l'any anterior
- Pagament de la matrícula

Si les ajudes van referides als fills, a més a més, cal aportar
- Fotocòpia compulsada del fulls corresponents del llibre de família del docent
- Fotocòpia compulsada del document d'identitat del fill o fills del docent
- Certificat de la Seguretat Social del fill o fills acreditant que no té ingresos propis.

Requisits i documentació  per a  les ajudes per llibres
- Factures d'adquisició i pagament dels llibres
- La compensació no pot superar el preu real abonat pel sol·licitant


Trobareu AQUÍ el formulari de sol·licitud i la informació completa.