Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 28 de febrer de 2017

CONVOCATÒRIA D’INTERINS (Curs 2017-2018)El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del 2 de març al 22 de març, ambdós inclosos
Enllaç al BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10621/591389/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce
Enllaç a les instruccions per a realitzar el tràmit:
http://www.uobensenyament.cat/2017/02/instruccions-per-realitzar-el-tramit.html